{το}  κάπνισμα Subst.  [kapnisma]

  Subst.
(1607)

Anzeige

Etymologie zu κάπνισμα

κάπνισμα (καπνίζω) καπνισ- + -μα. siehe auch Koine-Griechisch κάπνισμα (θυμίαμα) καπνίζω[1]


GriechischDeutsch
Αποφάσισε να κόψει το κάπνισμα.Er beschloss, mit dem Rauchen aufzuhören.

Übersetzung nicht bestätigt

Απαγορεύεται το κάπνισμα!Rauchen verboten!

Übersetzung nicht bestätigt

'Εκοψε το κάπνισμα.Er hat das Rauchen aufgegeben.

Übersetzung nicht bestätigt

Έκοψε το κάπνισμα.Sie hörte mit dem Rauchen auf.

Übersetzung nicht bestätigt

Το κάπνισμα εδώ απαγορεύεται αυστηρά.Rauchen hier ist streng verboten.

Übersetzung nicht bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen WörterGriechische Definition zu κάπνισμα

κάπνισμα το.

Θυμίαμα:
(Πεντ. Αρ. VII 74).
[<αόρ. του καπνίζω + κατάλ. μα. Η λ. τον 4. αι. (Lampe) και σήμ.]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15
Feedback