{το}  κάπνισμα  Subst.  [kapnisma]

  Subst.
(1607)

Etymologie zu κάπνισμα

κάπνισμα (καπνίζω) καπνισ- + -μα. siehe auch Koine-Griechisch κάπνισμα (θυμίαμα) καπνίζω[1]


GriechischDeutsch
Αποφάσισε να κόψει το κάπνισμα.Er beschloss, mit dem Rauchen aufzuhören.

Übersetzung nicht bestätigt

Απαγορεύεται το κάπνισμα!Rauchen verboten!

Übersetzung nicht bestätigt

'Εκοψε το κάπνισμα.Er hat das Rauchen aufgegeben.

Übersetzung nicht bestätigt

Έκοψε το κάπνισμα.Sie hörte mit dem Rauchen auf.

Übersetzung nicht bestätigt

Το κάπνισμα εδώ απαγορεύεται αυστηρά.Rauchen hier ist streng verboten.

Übersetzung nicht bestätigt


Synonyme zu κάπνισμα

Noch keine Synonyme

Ähnliche Bedeutung wie κάπνισμα

Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung

Ähnliche Wörter zu κάπνισμα

Noch keine ähnlichen Wörter

Deutsche Synonyme zu κάπνισμα
Griechische Definition zu κάπνισμα

κάπνισμα το.

Θυμίαμα:
(Πεντ. Αρ. VII 74).
[<αόρ. του καπνίζω + κατάλ. μα. Η λ. τον 4. αι. (Lampe) και σήμ.]
[...]

http://www.greek-language.gr


ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15
Feedback