ιταλικά    [italika]

  Adj.
(218)

GriechischDeutsch
(ιταλικά)VIII.(italienisch)VIII.
Στα ιταλικά Riduzione del dazio doganale a norma del regolamento (CE) n. 2040/2005italienisch Riduzione del dazio doganale a norma del regolamento (CE) n. 2040/2005
Στα ιταλικά Regolamento (CE) n. 2040/2005italienisch Regolamento (CE) n. 2040/2005
στα ιταλικά «Baby beef» [Regolamento (CE) n. 2016/2005]italienisch „Baby beef“ [Regolamento (CE) n. 2016/2005]
στα ιταλικά Prodotto destinato alla trasformazione di cui all’articolo 3, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 1863/2005italienisch Prodotto destinato alla trasformazione di cui all’articolo 3, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 1863/2005

Synonyme zu ιταλικά

Noch keine Synonyme

Ähnliche Bedeutung wie ιταλικά

Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung

Ähnliche Wörter zu ιταλικά

Noch keine ähnlichen Wörter

Deutsche Synonyme zu ιταλικά

Noch keine deutschen Synonyme


Grammatik

Noch keine Grammatik zu ιταλικά.Griechische Definition zu ιταλικά

ιταλικά, επίρρ.

Ιταλικά:
(Στάθ. Γ´ 209).
[<επίθ. ιταλικός. Η λ. και σήμ.]
[...]

http://www.greek-language.gr


ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15
Feedback