ιεροτελετή  

  • ieroteleti
    upvotedownvote
  • rituell
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... Dracula). 1972, Δράκουλας 1972 μ.Χ. (Dracula AD 1972). 1973, Οι Σατανικές Ιεροτελετές του Δράκουλα (Satanic Rites of Dracula). Ο Κόμης Δράκουλας (ταινία του ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

ieroteleti, ieroteleth


Deutsche Synonyme zu: ιεροτελετή

rituell zeremoniell

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15