{η}  ιδεοληψία Subst.  [ideolipsia, itheolipsia, ideolhpsia]

{die}    Subst.
(1)

Etymologie zu ιδεοληψία

ιδεοληψία ιδέα + -ο- + -ληψία ((Lehnübersetzung) französisch obsession)


GriechischDeutsch
Θα σας έδειχνα Την αγαπημένη μου ιδεοληψίαIch zeige euch meine Lieblings-Obsession.

Übersetzung nicht bestätigt


Griechische Synonyme
εμμονή
ψυχαναγκασμός
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen WörterGriechische Definition zu ιδεοληψία

ιδεοληψία η [iδeodivpsía] : (ψυχ., ψυχιατρ.) η εμφάνιση και η κυριαρχία ιδεών ή συναισθηματικών καταστάσεων ξένων προς το ενσυνείδητο εγώ, στη συνείδηση ενός ατόμου.

[λόγ. ιδεο- + -ληψία κατά το καταληψία μτφρδ. γαλλ. obsession]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback