{ο}  θερισμός Subst.  [therismos]

{die}    Subst.
(23)

Etymologie zu θερισμός

θερισμός altgriechisch θερίζω θέρος


GriechischDeutsch
11, πιστεύω ότι δεν θα μπορέσει να πραγματοποιηθεί ο θερισμός σε ολόκληρη την ΕΕ.Stimmen wir dem Kompromiss in Änderungsantrag 11 nicht zu, dann kann meiner Ansicht nach EU-weit keine Ernte stattfinden.

Übersetzung bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter
Deutsche Synonyme
Ernte
Ernteertrag
Lese
AusleseGriechische Definition zu θερισμός

θερισμός ο [θerizmós] : το κόψιμο των ώριμων δημητριακών με δρεπάνι ή με άλλο μηχανικό μέσο.

[αρχ. ή λόγ. < αρχ. θερισμός]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback