ηρεμώ Verb  [iremo, hremw]

  Verb
(2)

Etymologie zu ηρεμώ

ηρεμώ altgriechisch ἠρεμῶ


GriechischDeutsch
Θα πρέπει να τον ηρεμώ.Ich muss ihn beruhigen.

Übersetzung nicht bestätigt

Κι επειδή τρελαίνομαι όταν μου λένε να προγραμματίζω... κάνω γιόγκα για να ηρεμώ.Und gesagt zu kriegen, ich solle es, regt mich dermaßen auf, dass nur noch Yoga mich beruhigen kann.

Übersetzung nicht bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter

Grammatik

Grammatik zu ηρεμώ

Aktiv
SingularPlural
I
N
D
I
K
A
T
I
V
Präs
enz
ηρεμώηρεμούμε
ηρεμείςηρεμείτε
ηρεμείηρεμούν(ε)
Imper
fekt
ηρεμούσαηρεμούσαμε
ηρεμούσεςηρεμούσατε
ηρεμούσεηρεμούσαν(ε)
Aoristηρέμησαηρεμήσαμε
ηρέμησεςηρεμήσατε
ηρέμησεηρέμησαν, ηρεμήσαν(ε)
Perf
ekt
έχω ηρεμήσειέχουμε ηρεμήσει
έχεις ηρεμήσειέχετε ηρεμήσει
έχει ηρεμήσειέχουν ηρεμήσει
Plu
perf
ekt
είχα ηρεμήσειείχαμε ηρεμήσει
είχες ηρεμήσειείχατε ηρεμήσει
είχε ηρεμήσειείχαν ηρεμήσει
Fut
ur
Verlaufs-
form
θα ηρεμώθα ηρεμούμε
θα ηρεμείςθα ηρεμείτε
θα ηρεμείθα ηρεμούν(ε)
Fut
ur
θα ηρεμήσωθα ηρεμήσουμε
θα ηρεμήσειςθα ηρεμήσετε
θα ηρεμήσειθα ηρεμήσουν(ε)
Fut
ur II
θα έχω ηρεμήσειθα έχουμε ηρεμήσει
θα έχεις ηρεμήσειθα έχετε ηρεμήσει
θα έχει ηρεμήσειθα έχουν ηρεμήσει
K
O
N
J
U
N
K
T
I
V
Präs
enz
να ηρεμώνα ηρεμούμε
να ηρεμείςνα ηρεμείτε
να ηρεμείνα ηρεμούν(ε)
Aoristνα ηρεμήσωνα ηρεμήσουμε, να ηρεμήσομε
να ηρεμήσειςνα ηρεμήσετε
να ηρεμήσεινα ηρεμήσουν(ε)
Perfνα έχω ηρεμήσεινα έχουμε ηρεμήσει
να έχεις ηρεμήσεινα έχετε ηρεμήσει
να έχει ηρεμήσεινα έχουν ηρεμήσει
Imper
ativ
Presηρεμείτε
Aoristηρέμησεηρεμήστε, ηρεμήσετε
Part
izip
Presηρεμώντας
Perfέχοντας ηρεμήσει
InfinAoristηρεμήσει

Griechische Definition zu ηρεμώ

ηρεμώ [iremó] .9α : βρίσκομαι ή περιέρχομαι σε κατάσταση ηρεμίας, είμαι ήρεμος, ατάραχος, γαλήνιος· ησυχάζω: H θάλασσα ηρέμησε. Hρεμήστε παρακαλώ! Hρέμησε πρώτα και μετά κουβεντιάζουμε. || κάνω κπ. ήρεμο: Προσπάθησε να τον ηρεμήσεις! Ο ομιλητής προσπάθησε να ηρεμήσει τους διαδηλωτές. H μουσική με ηρεμεί.

[λόγ. < αρχ. ἠρεμῶ]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback