{το}  ηγουμενείο Subst.  [igumenio, irumenio, hgoymeneio]

{die}    Subst.
(1)

Etymologie zu ηγουμενείο

ηγουμενείο ηγούμενος + κατάληξη τοπικών ουσιαστικών -είο


GriechischDeutsch
Μεταφέρονται στο ηγουμενείο του Τρουά, τώρα που μιλάμε.Was? Sie sind unterwegs in eine Abtei in Troyes.

Übersetzung nicht bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen WörterGriechische Definition zu ηγουμενείο

ηγουμενείο το [iγumenío] : το ιδιαίτερο διαμέρισμα και το γραφείο του ηγούμενου ενός μοναστηριού: Tους υποδέχτηκε στο ηγουμενείο.

[λόγ. < μσν. ηγουμενείον < ηγούμεν(ος) -είον]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback