{το}  ζωντανό Subst.  [zontano, zwntano]

(13)

Etymologie zu ζωντανό

ζωντανό ζωντανός


GriechischDeutsch
Ξαπλώστε τώρα το σώμα σε νεκρό και ζωντανό... μέχρι να γίνει ένα βουνό.Nun häuft den Staub aus Lebende und Tote, bis ihr die Fläche habt zum Berg gemacht.

Übersetzung nicht bestätigt

Τώρα σωριάστε χώμα σε νεκρό και ζωντανό ώσπου να γίνει ένα βουνό... που θα ξεπεράσει το Πήλιο και το γαλάζιο Όλυμπο.Nun häuft den Staub auf Lebende und Tote, bis ihr die Fläche habt zum Berg gemacht, hoch über Pelion und das blaue Haupt des wolkigen Olymp.

Übersetzung nicht bestätigt

Μίσoς για κάθε ζωντανό oν.Hass auf alles Lebende.

Übersetzung nicht bestätigt

Οτιδήποτε ζωντανό αγγίζει, μετατρέπεται σε άμμο.Alles Lebende, was sie berührt, verwandelt sie in Sand.

Übersetzung nicht bestätigt

Έχει ζωντανό φορτίο.Lebende Fracht, Bundesauflagen.

Übersetzung nicht bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Deutsche Synonyme
Noch keine deutschen SynonymeGriechische Definition zu ζωντανό

ζωντανό το [zondanó] : 1. (λαϊκότρ.) για κάθε είδους ζώο από αυτά που εκτρέφει ο άνθρωπος για τη διατροφή και την εργασία του· κατοικίδιο ζώο. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback