ευτυχώ Verb  [efticho, eytyxw]

Noch keine Übersetzung :(

Du suchst nach einem Wort oder einer Übersetzung?

Wir helfen dir gerne in unserem Forum: Greeklex Forum!

Etymologie zu ευτυχώ

ευτυχώ ευ + τύχη


GriechischDeutsch
Noch keine Beispielsätze.

Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
ευτυχώς

Grammatik

Grammatik zu ευτυχώ


Aktiv
SingularPlural
I
N
D
I
K
A
T
I
V
Präs
enz
ευτυχώευτυχούμε
ευτυχείςευτυχείτε
ευτυχείευτυχούν(ε)
Imper
fekt
ευτυχούσαευτυχούσαμε
ευτυχούσεςευτυχούσατε
ευτυχούσεευτυχούσαν(ε)
Aoristευτύχησαευτυχήσαμε
ευτύχησεςευτυχήσατε
ευτύχησεευτύχησαν, ευτυχήσαν(ε)
Perf
ekt
έχω ευτυχήσειέχουμε ευτυχήσει
έχεις ευτυχήσειέχετε ευτυχήσει
έχει ευτυχήσειέχουν ευτυχήσει
Plu
perf
ekt
είχα ευτυχήσειείχαμε ευτυχήσει
είχες ευτυχήσειείχατε ευτυχήσει
είχε ευτυχήσειείχαν ευτυχήσει
Fut
ur
Verlaufs-
form
θα ευτυχώθα ευτυχούμε
θα ευτυχείςθα ευτυχείτε
θα ευτυχείθα ευτυχούν(ε)
Fut
ur
θα ευτυχήσωθα ευτυχήσουμε
θα ευτυχήσειςθα ευτυχήσετε
θα ευτυχήσειθα ευτυχήσουν(ε)
Fut
ur II
θα έχω ευτυχήσειθα έχουμε ευτυχήσει
θα έχεις ευτυχήσειθα έχετε ευτυχήσει
θα έχει ευτυχήσειθα έχουν ευτυχήσει
K
O
N
J
U
N
K
T
I
V
Präs
enz
να ευτυχώνα ευτυχούμε
να ευτυχείςνα ευτυχείτε
να ευτυχείνα ευτυχούν(ε)
Aoristνα ευτυχήσωνα ευτυχήσουμε, να ευτυχήσομε
να ευτυχήσειςνα ευτυχήσετε
να ευτυχήσεινα ευτυχήσουν(ε)
Perfνα έχω ευτυχήσεινα έχουμε ευτυχήσει
να έχεις ευτυχήσεινα έχετε ευτυχήσει
να έχει ευτυχήσεινα έχουν ευτυχήσει
Imper
ativ
Presευτυχείτε
Aoristευτύχησεευτυχήστε, ευτυχήσετε
Part
izip
Presευτυχώντας
Perfευτυχισμένος, -η, -οευτυχισμένοι, -ες, -α
έχοντας ευτυχήσει
InfinAoristευτυχήσειGriechische Definition zu ευτυχώ

ευτυχώ [eftixó] .9α μππ. ευτυχισμένος* : 1.είμαι ευτυχισμένος, ζω ζωή ευτυχισμένη. ANT δυστυχώ: Ευτύχησε στη ζωή της / στο γάμο της. Σου εύχομαι να ευτυχήσεις και να προοδεύεις συνεχώς. || (ειδικότ.) ευημερώ. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback