ευτυχής -ής -ές Adj.  [eftichis -is -es, eytyxhs -hs -es]

  Adj.
(291)

GriechischDeutsch
Υπογραμμίζει τη σημασία να αναγνωριστεί η αξία όσων ήδη υπάρχουν και ότι κάθε πολίτης πρέπει να νιώθει ευτυχής που είναι μέλος της Ευρώπης.Aus seiner Sicht sei es wichtig, dass der Wert des bisher Geleisteten anerkannt werde, und jeder Bürger könne sich glücklich schätzen, zur EU zu gehören.

Übersetzung bestätigt

Αυτό είναι κάτι που ανταποκρίνεται σε μεγάλο βαθμό στις αξίες μας και είμαι ευτυχής που παρ’ όλες τις κρίσεις δεν εγκαταλείψαμε τις υποχρεώσεις μας όσον αφορά την αναπτυξιακή συνεργασία.Dies ist auch Ausdruck unserer Werte, und ich bin glücklich, dass wir trotz aller Krisen nicht unsere Verpflichtung zur Entwicklungskooperation aufgegeben haben.

Übersetzung bestätigt

Θα ήμουν λοιπόν πολύ ευτυχής αν μπορούσαμε να καθησυχάσουμε τους γεωργούς, αλλά αυτή τη στιγμή μου φαίνεται ακόμη αδύνατον!Also, wenn wir die Landwirte wirklich beruhigen können, dann wäre ich darüber sehr glücklich, aber das scheint mir im Moment noch nicht der Fall zu sein!

Übersetzung bestätigt

Θα είμαι πραγματικά ευτυχής να διαπιστώσω ότι αυτοί οι τομείς που αποκλείστηκαν από την οδηγία του έτους 1993 αναγνωρίζουν επιτέλους, έστω και μετά από μακρές και παρατεταμένες περιόδους, έναν ευρωπαϊκό κανόνα για τον χρόνο εργασίας.Ich werde wirklich sehr glücklich sein, wenn für diese aus der Richtlinie von 1993 ausgeschlossenen Sektoren endlich europäische Arbeitszeitvorschriften anerkannt werden, wenn auch mit langen, ausgedehnten Übergangsfristen.

Übersetzung bestätigt

Είμαι ευτυχής που βρισκόμαστε σήμερα ενώπιον, πλέον, μιας οδηγίας που εκείνη την ευχή την κάνει πράξη.Ich bin daher glücklich, nunmehr eine Richtlinie vor mir zu haben, mit der dieser Wunsch in Erfüllung geht.

Übersetzung bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter
Deutsche Synonyme
happy
zufrieden
froh
glücklich

Grammatik

  • ευτυχής (maskulin)
  • ευτυχής (feminin)
  • ευτυχές (neutrum)


Griechische Definition zu ευτυχής -ής -ές

ευτυχής, επίθ.

1)
α) Καλότυχος, που ευνοείται από την τύχη:
(Λόγ. παρηγ. L 620), (Ιστ. πολιτ. 4514
β) που φέρνει ευτυχία:
Για θαυμαστά και ευτυχή πράγματα διαλεμένος (Σουμμ., Παστ. φίδ. Ε´ [84]
γ) τυχερός, «γούρικος»:
Η φύσις γαρ του λιθαριού (ενν. του δακτυλιδιού) πολλά ευτυχής υπάρχει (Φλώρ. 1196).
2)
α) Ευτυχισμένος:
θανάτου ουκ έχω μέρεμνα πολλήν, ευτυχής υπαγαίνω (Λίβ. Esc. 2204
β) ως επίθ. βασιλέων και ευγενών:
Βασιλείου του ευτυχούς, ακρίτου του μεγάλου (Διγ. Gr. 1007).
3) Ευχάριστος:
(Διγ. Z 1708).
Το αρσ. ως ουσ. = άρχοντας, προύχοντας:
τους λογάδας και ευτυχείς πάσης Αχαΐας (Δούκ. 42519).
[αρχ. επίθ. ευτυχής. Η λ. και σήμ. λόγ.]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback