ευρω-  

  • Euro-
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... κέρματα απαντούν μόνο στην ονομαστική αξία των 2 ευρώ και έχουν ισχύ νόμιμου χρήματος σε όλη τη ζώνη του ευρώ, δηλαδή μπορούν να χρησιμοποιούνται –και πρέπει ...

... ευρώ να χρησιμοποιείται καθημερινά από 337 εκατ. Ευρωπαίους. Εκτός Ευρώπης, ένας αριθμός υπερπόντιων εδαφών Κρατών-Μελών της Ευρωζώνης έχουν το ευρώ ως ...

... δύο ευρώ, δείτε το άρθρο αναμνηστικά κέρματα ευρώ. Για εικόνες της κοινής όψης και λεπτομερή περιγραφή των κερμάτων, δείτε το άρθρο κέρματα ευρώ. ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

evro-, eyrw-

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15