ευκτική  

  • Artikel 17 Absatz 2
    upvotedownvote
  • klug
    upvotedownvote
  • Optativ
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... εννοιολογική-σημασιακή χροια - νόημα όπως οι εγκλίσεις Οριστική, Υποτακτική, Ευκτική και Προστακτική.Παραμένει στα όρια της "προφάνειας". Το απαρέμφατο στη ...

... ενεστώτα, το παρελθόν, το υπό όρους, την υποθετική, την προστακτική ή την ευκτική. gel- "έρχομαι", gelme- "δεν έρχομαι", geleme- ...

... επαίνεσε και τον συμπεριέλαβε στους πειστικούς λόγους. Η χρήση της ευχετικής ευκτικής (Μή τοίνυν τύχοιμι- Μακάρι να τύχω) από τον αδύνατο στον επίλογο της απολογίας ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

efktiki, eyktikh


Deutsche Synonyme zu: ευκτική

vernünftig klug weise weltklug erfahren lebensklug geläutert lebenserfahren mit (viel) Lebenserfahrung verständig gescheit blitzgescheit schlau intelligent mit scharfem Verstand aufgeweckt gewieft scharfsinnig bedacht abgeklärt ausgeglichen besonnen taktisch


Grammatik

Fall Singular Plural
Nominativ ευκτική ευκτικές
Genitiv ευκτικής ευκτικών
Akkusativ ευκτική ευκτικές
Vokativ ευκτική ευκτικές
ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15