ευθύνομαι Verb  [efthinome, eythynomai]

(3)
  Verb
(0)

Etymologie zu ευθύνομαι

ευθύνομαι altgriechisch εὐθύνω εὐθύς


GriechischDeutsch
Σου το είπα... δεν ευθύνομαι για κάθε ψυχή που θέλει ένα κομμάτι μου.Ich sage doch, ich kann nicht für jeden verantwortlich sein, der etwas von mir will.

Übersetzung nicht bestätigt

Και θα μπορούσε να αμαυρώσει και τη φήμη σου και δε θέλω να ευθύνομαι γι' αυτό.Und es könnte deinem Ruf schaden. Ich will dafür nicht verantwortlich sein.

Übersetzung nicht bestätigt

Και δεν θα ευθύνομαι για έναν ακόμα θάνατο φίλου.Und ich will nicht verantwortlich sein... für den Tod eines weiteren Freundes.

Übersetzung nicht bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter

Grammatik

Grammatik zu ευθύνομαι

Passiv
SingularPlural
I
N
D
I
K
A
T
I
V
Präs
enz
ευθύνομαιευθυνόμαστε
ευθύνεσαιευθύνεστε, ευθυνόσαστε
ευθύνεταιευθύνονται
Imper
fekt
ευθυνόμουν(α)ευθυνόμαστε, ευθυνόμασταν
ευθυνόσουν(α)ευθυνόσαστε, ευθυνόσασταν
ευθυνόταν(ε)ευθύνονταν, ευθυνόντανε, ευθυνόντουσαν
Fut
ur
Verlaufs-
form
θα ευθύνομαιθα ευθυνόμαστε
θα ευθύνεσαιθα ευθύνεστε, θα ευθυνόσαστε
θα ευθύνεταιθα ευθύνονται
SUB
JUNC
TIVE
Präs
enz
να ευθύνομαινα ευθυνόμαστε
να ευθύνεσαινα ευθύνεστε, να ευθυνόσαστε
να ευθύνεταινα ευθύνονται
Imper
ativ
Presευθύνεστε
Part
izip
Pres

Griechische Definition zu ευθύνομαι

ευθύνομαι [efθínome] .1β (μόνο στο ενεστ. θ.) : έχω την ευθύνη, είμαι υπεύθυνος για κτ.: H αστυνομία ευθύνεται για την τήρηση της δημόσιας τάξης. Δεν ευθύνομαι εγώ για τις πράξεις του αδελφού μου.

[λόγ. μέσο < αρχ. εὐθύνω `διευθύνω, διορθώνω, ελέγχω τις πράξεις των αρχόντων΄ κατά τη νέα σημ. της λ. ευθύνη]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback