ευαρεστούμαι  

  • die Güte haben
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... συνδύασε τις ιδιότητες του Όσιρη και του Άπη σε μορφή ανθρώπου που ήταν πιο ευάρεστη στους Έλληνες της Αλεξάνδρειας της εποχής των Πτολεμαίων. Υπήρξαν διάφορα ...

... ηδονή και σε εκείνα που προκαλούν πόνο. Η ηδονή από τη φύση της είναι ευάρεστη και αποτελεί αγαθό, ενώ ο πόνος, ως δυσάρεστος από τη φύση του επίσης ...

... ήταν πεθερός του Αλέξανδρου και από έναν φίλο επίσης του Αλέξανδρου τον Ευάρεστο από την Κω. Το αποτέλεσμα τους ήταν όμως προσωρινό και δεν ωφέλησε τα δυο ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

evarestume, eyarestoymai

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15