{η}  εσπερίδα Subst.  [esperida, esperitha]

{die}    Subst.
(0)

Etymologie zu εσπερίδα

εσπερίδα Katharevousa εσπερίς Koine-Griechisch ἑσπερίς altgriechisch ἑσπέρα ((Lehnbedeutung) französisch soirée)


GriechischDeutsch
Όπως γνωρίζεις, αρχές Δεκεμβρίου διοργανώνω... μια σειρά από μουσικές εσπερίδες στο σπίτι μου.Wie Sie wissen, gebe ich im Dezember eine Serie von Musiksoireen in meinem Haus.

Übersetzung nicht bestätigt

Τρεις φιλανθρωπικές αγορές και δύο φιλανθρωπικές εσπερίδες και φυσικά δεν είναι μόνο αυτό το εύρος του έργου μας.Drei Flohmärkte, zwei Feiern und natürlich der Wohltätigkeitsbasar.

Übersetzung nicht bestätigt

Τώρα, φανταστείτε αυτές τις εσπερίδες, έρχονται όλοι αυτοί οι καλοί και σπουδαίοι.Stellen Sie sich diese Soireen mit all den hohen Tieren vor.

Übersetzung nicht bestätigt

Πήρε, λοιπόν, μαθηματική εκπαίδευση και πηγαίνει σε μία από αυτές τις εσπερίδες με τη μητέρα της, και ο Τσάρλς Μπάμπατζ, ξέρετε, βγάζει τη μηχανή του.Sie erhielt also eine mathematische Ausbildung und geht zu einer dieser Soireen mit ihrer Mutter, und Charles Babbage holt seine Maschine raus.

Übersetzung nicht bestätigt


Griechische Synonyme
σουαρέ
βεγγέρα
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter
Deutsche Synonyme
Noch keine deutschen SynonymeGriechische Definition zu εσπερίδα

εσπερίδα η [esperíδa] : (λόγ.) βραδινή κοσμική εκδήλωση: Mουσική / φιλολογική εσπερίδα.

[λόγ. < ελνστ. ἑσπερίς, αιτ. -ίδα ανώμαλο θηλ. του επιθ. ἑσπέριος `βραδινός΄ σημδ. γαλλ. soirée]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback