εργάτη    [ergati, errati, ergath]

Noch keine Übersetzung :(


GriechischDeutsch
Noch keine Beispielsätze.

Synonyme zu εργάτη

Noch keine Synonyme

Ähnliche Bedeutung wie εργάτη

Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung


Grammatik

Noch keine Grammatik zu εργάτη.Griechische Definition zu εργάτη

εργάτη η.

(Ναυτ.) είδος μοχλού, βαρούλκο:
μία ’λεκάτη με σχοινί· … οι δε γε ναύται φράγκικα την λέγουσιν εργάτη (Παϊσ., Ιστ. Σινά 1332).
[αντιδ. <παλαιότ. ιταλ. ergata (DEI) <λατ. ergata <ελλην. εργάτης (πβ. L‑S, στη λ. V, ΙΛ, λ. αργάτης 3-7). Η λ. στο Somav.]
[...]

http://www.greek-language.gr


ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15
Feedback