επιτίμιο  

  • Buße
    upvotedownvote
  • kirchliche Strafe
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... και όρισε τον Οδέλρικο ως αρχιεπίσκοπο στη Ρενς, ενώ έβαλε στον Ούγο το επιτίμιο της ακοινωνησίας. Ο Ούγος απεβίωσε το 962 στο Μω. Annals of Flodoard, ...

... ήρθε σε ρήξη με ζηλωτές μοναχούς, οι οποίοι θεώρησαν ανεπαρκές μέτρο το επιτίμιο ακοινωνησίας ενός έτους, το οποίο ο Ταράσιος επέβαλε στους εικονομάχους ...

... θεωρούνται ακόμα ως κάτοικοι Τσετσεβού, όπως φαίνεται σε ένα Πατριαρχικό επιτίμιο του 1778 που απευθύνεται "Προς Τζετζεβόν". Παναγιωτόπουλος 1987. Τριανταφύλλου ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

epitimio


Synonyme zu: επιτίμιο

επιτίμιον


Deutsche Synonyme zu: επιτίμιο

Buße Reue

Ähnliche Worte

επιτίμιον


Grammatik

Fall Singular Plural
Nominativ επιτίμιο επιτίμια
Genitiv επιτιμίου επιτιμίων
Akkusativ επιτίμιο επιτίμια
Vokativ επιτίμιο επιτίμια
ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15