επιμελούμαι  

  • betreuen
    upvotedownvote
  • sich kümmern
    upvotedownvote
  • sich sorgen um etw
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... προέρχεται από το ρήμα «κήδομαι» που σημαίνει στη νεοελληνική φροντίζω, επιμελούμαι. Παράγωγες επίσης λέξεις ο κηδεμών, η κηδεμονία, ο επικήδειος. Aπό ...

... Αδριανός προς τιμήν των ρωμαϊκών θεοτήτων, βασίστηκε σε σχέδια που είχε επιμεληθεί ο Μάρκος Αγρίππας για προγενέστερο κτίσμα. Η επιγραφή εξακολούθησε να ...

... της ραββινικής διαλεκτικής. Ο ίδιος ομολογεί αργότερα ότι υπήρξε πολύ επιμελής και μάλιστα "περισσότερος ζηλωτής των πατρικών παραδόσεων" και διέπρεπε ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

epimelume, epimeloymai


Deutsche Synonyme zu: επιμελούμαι

bemuttern betreuen beaufsichtigen befürsorgen kuratieren pflegen (sich) kümmern helfen versorgen unterstützen

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15