επικοινωνώ  Verb  [epikinono, epikoinwnw]

Ähnliche Bedeutung wie επικοινωνώ

Noch keine Synonyme


Beispielsätze επικοινωνώ

... Επικοινωνία είναι η διαδικασία της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ δύο ή περισσοτέρων μερών για τα οποία η πληροφορία έχει νόημα, οπότε αποκτά νόημα και ...

... δημιουργήθηκε το 2009 με τις υπηρεσίες του μέχρι τότε Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, καθώς και υπηρεσίες σχετικά με τα δημόσια έργα από το πρώην Υπουργείο ...

... και ένα είδος γλώσσας του σώματος που τους χρησιμεύει στη μεταξύ τους επικοινωνία. Τα νιαουρίσματα, τα γουργουρίσματα και τα μουγκρίσματα είναι από τους ...

Quelle: Wikipedia


Beispielsätze kommunizieren

... Wir kommunizieren mit Hilfe von Wörtern. ...

... Piloten kommunizieren mit dem Flughafen per Funk. ...

... Wie kommunizieren Babys mit ihren Eltern? ...

Quelle: lilygilder, tatomeimei, Esperantostern

Grammatik


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΩ
I communicate
Aktiv
SingularPlural
I
N
D
I
K
A
T
I
V
Präs
enz
επικοινωνώεπικοινωνούμε
επικοινωνείςεπικοινωνείτε
επικοινωνείεπικοινωνούν(ε)
Imper
fekt
επικοινωνούσαεπικοινωνούσαμε
επικοινωνούσεςεπικοινωνούσατε
επικοινωνούσεεπικοινωνούσαν(ε)
Aoristεπικοινώνησαεπικοινωνήσαμε
επικοινώνησεςεπικοινωνήσατε
επικοινώνησεεπικοινώνησαν, επικοινωνήσαν(ε)
Perf
ekt
έχω επικοινωνήσειέχουμε επικοινωνήσει
έχεις επικοινωνήσειέχετε επικοινωνήσει
έχει επικοινωνήσειέχουν επικοινωνήσει
Plu
perf
ekt
είχα επικοινωνήσειείχαμε επικοινωνήσει
είχες επικοινωνήσειείχατε επικοινωνήσει
είχε επικοινωνήσειείχαν επικοινωνήσει
Fut
ur
Verlaufs-
form
θα επικοινωνώθα επικοινωνούμε
θα επικοινωνείςθα επικοινωνείτε
θα επικοινωνείθα επικοινωνούν(ε)
Fut
ur
θα επικοινωνήσωθα επικοινωνήσουμε
θα επικοινωνήσειςθα επικοινωνήσετε
θα επικοινωνήσειθα επικοινωνήσουν(ε)
Fut
ur II
θα έχω επικοινωνήσειθα έχουμε επικοινωνήσει
θα έχεις επικοινωνήσειθα έχετε επικοινωνήσει
θα έχει επικοινωνήσειθα έχουν επικοινωνήσει
K
O
N
J
U
N
K
T
I
V
Präs
enz
να επικοινωνώνα επικοινωνούμε
να επικοινωνείςνα επικοινωνείτε
να επικοινωνείνα επικοινωνούν(ε)
Aoristνα επικοινωνήσωνα επικοινωνήσουμε, να επικοινωνήσομε
να επικοινωνήσειςνα επικοινωνήσετε
να επικοινωνήσεινα επικοινωνήσουν(ε)
Perfνα έχω επικοινωνήσεινα έχουμε επικοινωνήσει
να έχεις επικοινωνήσεινα έχετε επικοινωνήσει
να έχει επικοινωνήσεινα έχουν επικοινωνήσει
Imper
ativ
Presεπικοινωνείτε
Aoristεπικοινώνησεεπικοινωνήστε, επικοινωνήσετε
Part
izip
Presεπικοινωνώντας
Perfέχοντας επικοινωνήσει
InfinAoristεπικοινωνήσει
Griechische Definition zu επικοινωνώ

επικοινωνώ [epikinonó] .9α : 1α.μεταδίδω ένα μήνυμα, μια πληροφορία κτλ. σε κπ. ή ανταλλάσσω γνώσεις, σκέψεις κτλ. με κπ.: Nα επικοινωνήσουμε οπωσδήποτε αύριο. Οι κρατούμενοι επικοινωνούσαν μεταξύ τους με συνθηματικά χτυπήματα στον τοίχο. || (προφ.): Επικοινωνείς (με τον εγκέφαλό σου);, ελέγχεις αυτά που λες ή κάνεις; β. (για τόπο, χώρο, σημείο) έχω δυνατότητα επικοινωνίας, μετακίνησης ή μεταφοράς με άλλον τόπο, χώρο, σημείο: H κουζίνα επικοινωνεί και με το διάδρομο και με την τραπεζαρία. Tα νησιά και οι παραθαλάσσιες περιοχές επικοινωνούν ευκολότερα μεταξύ τους. [...]

http://www.greek-language.gr


Frage oder Kommentar zu επικοινωνώ

Noch keine Fragen.Was denkst Du?

Hast Du Ideen oder Vorschläge wie wir Greeklex verbessern können? Lass es uns wissen.


ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15