επικίνδυνος -η -ο Adj.  [epikindinos -i -o, epikinthinos -i -o, epikindynos -h -o]

  Adj.
(1090)
  Adj.
(6)
  Adj.
(0)
  Adj.
(0)

GriechischDeutsch
Ο MRSA είναι ανθεκτικός στα αντιβιοτικά που χρησιμοποιούνται συνηθέστερα και είναι ιδιαίτερα επικίνδυνος για ασθενείς με ανοσοποιητική ανεπάρκεια.MRSA ist resistent gegen die gängigsten Antibiotika und besonders gefährlich für Patienten mit geschwächter Immunität.

Übersetzung bestätigt

τραχειακά/στοματοφαρυγγικά επιχρίσματα και επιχρίσματα κλοάκης από τουλάχιστον 60 πουλερικά ή άλλα πτηνά σε αιχμαλωσία ή από όλα τα πουλερικά ή άλλα πτηνά σε αιχμαλωσία όταν είναι λιγότερα από 60 παρόντα στην εκμετάλλευση· ή, εάν τα πουλερικά ή άλλα πτηνά σε αιχμαλωσία είναι μικρά, εξωτικά και δεν είναι συνηθισμένα να έρχονται σε επαφή με τον άνθρωπο ή εάν ο χειρισμός τους μπορεί να αποβεί επικίνδυνος για τον άνθρωπο, πρέπει να συλλέγονται δείγματα νωπών κοπράνων.und Kloakenabstriche von 60 Hühnern und in Gefangenschaft gehaltenen Vögeln anderer Spezies bzw. von sämtlichen Hühnern und in Gefangenschaft gehaltenen Vögeln anderer Spezies, wenn der Bestand des fraglichen Betriebs weniger als 60 Vögel umfasst. Handelt es sich um kleine, exotische Vögel, die den Kontakt mit Menschen nicht gewohnt sind oder deren Handhabung für den Menschen gefährlich wäre, so sind frische Fäkalproben zu sammeln.

Übersetzung bestätigt

όπου είναι δυνατό, τραχειακά/στοματοφαρυγγικά επιχρίσματα και επιχρίσματα κλοάκης από τουλάχιστον 60 πουλερικά ή άλλα πτηνά σε αιχμαλωσία ή από όλα τα πουλερικά τέτοιου είδους ή άλλα πτηνά σε αιχμαλωσία όταν είναι λιγότερα από 60 παρόντα στην εκμετάλλευση· ή, εάν τα πτηνά είναι μικρά, εξωτικά και δεν είναι συνηθισμένα να έρχονται σε επαφή με τον άνθρωπο ή εάν ο χειρισμός τους μπορεί να αποβεί επικίνδυνος για τον άνθρωπο, πρέπει να συλλέγονται δείγματα νωπών κοπράνων.soweit möglich, und Kloakenabstriche von mindestens 60 Hühnern oder in Gefangenschaft gehaltenen Vögeln anderer Spezies bzw. von sämtlichen Hühnern oder in Gefangenschaft gehaltenen Vögeln anderer Spezies, wenn der Bestand des fraglichen Betriebs weniger als 60 Vögel umfasst. Handelt es sich um kleine, exotische Vögel, die den Kontakt mit Menschen nicht gewohnt sind oder deren Handhabung für den Menschen gefährlich wäre, so sind frische Fäkalproben zu sammeln.

Übersetzung bestätigt

κάθε χημικός παράγοντας ο οποίος πληροί τα κριτήρια ταξινόμησης σε οποιαδήποτε από τις τάξεις κινδύνου ως επικίνδυνος για το περιβάλλον ή την υγεία όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, είτε ο συγκεκριμένος χημικός παράγοντας έχει καταταγεί δυνάμει του εν λόγω κανονισμού είτε όχι·alle chemischen Arbeitsstoffe, die die Kriterien für die Einstufung als gefährlich in einer der Klassen für physikalische und gesundheitliche Gefahr gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates erfüllen; dies gilt unabhängig davon, ob der chemische Arbeitsstoff aufgrund dieser Verordnung eingestuft ist.

Übersetzung bestätigt

Αυτός ο μηχανισμός και ο εξοπλισμός δεν πρέπει να είναι επικίνδυνος για τους επιβάτες.Dieser Mechanismus und diese Einrichtungen dürfen für die Fahrgäste nicht gefährlich sein.

Übersetzung bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter

Grammatik

  • επικίνδυνος (maskulin)
  • επικίνδυνη (feminin)
  • επικίνδυνο (neutrum)


Griechische Definition zu επικίνδυνος -η -ο

επικίνδυνος -η -ο [epikínδinos] : ANT ακίνδυνος. α. που ενέχει ή που μπορεί να δημιουργήσει κινδύνους: Επικίνδυνη περιοχή / στροφή / πράξη / περιπέτεια / αρρώστια / εγχείρηση. Επίδομα επικίνδυνης εργασίας. Kαταδικάστηκε για επικίνδυνη οδήγηση. Επικίνδυνο ταξίδι / εγχείρημα. Είναι επικίνδυνο να… β. (ιδ. για πρόσ.) που μπορεί ή συνηθίζει να προκαλεί κακό, βλάβη κτλ. στους άλλους: επικίνδυνος -η -ο άνθρωπος. Επικίνδυνο ζώο. Προφυλακίστηκε ως επικίνδυνος -η -ο για τη δημόσια ασφάλεια. γ. που λόγω των ικανοτήτων ή των δυνατοτήτων του δύσκολα μπορεί κανείς να τον αντιμετωπίσει ή να τον συναγωνιστεί: επικίνδυνος -η -ο αντίπαλος / ανταγωνιστής. Ο ΠAΟK στο γήπεδό του είναι πολύ επικίνδυνος -η -ο. δ. (προφ.) για κπ. που κινδυνεύει να πεθάνει: Ο άρρωστος είναι επικίνδυνος -η -ο. επικίνδυνα & (λόγ.) επικινδύνως ΕΠIΡΡ: Οδηγεί κάποιος επικίνδυνος -η -ο. (λόγ. έκφρ.) το ζην* επικινδύνως.

[λόγ. < αρχ. ἐπικίνδυνος, ἐπικινδύνως]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback