επενδύω  

  • investieren
    upvotedownvote
  • verkleiden
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... μεμβράνη (καλούμενη απλά και βλεννογόνος) είναι στιβάδα ιστού, η οποία επενδύει τα κοίλα όργανα και τις κοιλότητες του σώματος που επικοινωνούν με το περιβάλλον ...

... λειτουργία της το 2013, ως μη κερδοσκοπικός οργανισμός και όλα τα έσοδα επενδύονται στην ανάπτυξη του προγράμματος.Ο ιστότοπος του οργανισμού έγινε διαθέσιμος ...

... απλά τα λεφτά του. Σε μερικά επεισόδια (όπως στο επεισόδιο «Επενδύω, επενδύεις, επενδύει») έχει προσπαθήσει να εξαπατήσει τους πρωταγωνιστές για τα χρήματα ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

ependio, epenthio, ependyw


Deutsche Synonyme zu: επενδύω

anlegen stecken investieren pumpen reinstecken reinbuttern (sein Geld) arbeiten lassen umhüllen umkleiden auskleiden (mit) ummanteln verkleiden bedecken verschalen einmummeln maskieren kostümieren

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15