επειδή  

  • da
    upvotedownvote
  • weil
    upvotedownvote

Beispielsätze

Ομολόγησε το έγκλημα, επειδή τον βασάνιζαν οι τύψεις.

Είμαι νηστικός, επειδή δεν γευμάτισα.

Αυτό γίνεται επειδή είσαι κορίτσι.

Quelle: enteka, glavkos, glavkos


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

epidi, epithi, epeidh


Deutsche Synonyme zu: επειδή

alldieweil nachdem da da ja da obendrein weil denn nämlich indem also ergo insofern mithin wo daselbst hier dort ebenda dortselbst am (genannten) Ort ebendort ibidem ibid. ibd. ib. a.a.O. a. a. O. ebd. am angegebenen Ort am angeführten Ort am aufgeführten Ort genau dort an gleicher Stelle umso eher als sintemalen ja schließlich sintemal zumal zumal ja da nämlich zumal da doch (mit Verb + Subj. davor; literarisch) wo ja wo doch wo schließlich umso mehr als umso weniger als dabei (hauptsatzeinleitend) wo sogar wenn sogar um aufgrund dessen

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15