επαυξάνω Verb  [epafksano, epayksanw]

mehren (geh.)
  Verb
(0)

Etymologie zu επαυξάνω

επαυξάνω Etymologie fehlt


GriechischDeutsch
Noch keine Beispielsätze.

Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter

Grammatik

Noch keine Grammatik zu επαυξάνω.

Griechische Definition zu επαυξάνω

επαυξάνω [epafksáno] -ομαι Ρ (βλ. αυξάνω) : 1α.αυξάνω επιπλέον, ακό μη περισσότερο κτ.: M΄ αυτά που κάνεις επαυξάνεις τις υπάρχουσες δυσκολίες. (έκφρ.) συμφωνώ και επαυξάνω, δέχομαι κτ. και μάλιστα περισσότερο από όσο προτείνει κάποιος άλλος. β. (μππ.): Επαυξημένη έκδοση βιβλίου, που περιέχει περισσότερα στοιχεία· συμπληρωμένη. Έκδοση τρίτη, επαυξημένη και βελτιωμένη. || (γραμμ.): Επαυξημένη πρόταση, που εκτός από τους κύριους όρους έχει και δευτερεύοντες. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback