επίμαχος -η -ο Adj.  [epimachos -i -o, epimaxos -h -o]

  Adj.
(3)
  Adj.
(0)
  Adj.
(0)

GriechischDeutsch
1.5 Ο ορισμός της βότκας είναι ιδιαίτερα επίμαχος, κυρίως σε ό,τι αφορά τις πρώτες ύλες από τις οποίες μπορεί να παρασκευάζεται.1.5 Die Begriffsbestimmung ist bei Wodka besonders umstritten insbesondere hinsichtlich der Rohstoffe, aus denen er hergestellt werden darf.

Übersetzung bestätigt

Το Συμβούλιο προτίμησε τον αρχικό ευρύτερο ορισμό της Επιτροπής για τον οδηγό και θεώρησε ότι ο ορισμός της διάρκειας οδήγησης ήταν επίμαχος και περιττός.Der Rat gab der ursprünglichen breiteren Begriffsbestimmung des ‚Fahrers’ der Kommission den Vorzug und vertrat die Ansicht, dass eine Begriffsbestimmung der ‚Lenkzeit’ umstritten und unnötig sei.

Übersetzung bestätigt

Ο ορισμός της βότκας είναι ιδιαίτερα επίμαχος, κυρίως σε ό,τι αφορά τις πρώτες ύλες από τις οποίες μπορεί να παρασκευάζεται.Die Begriffsbestimmung ist bei Wodka besonders umstritten insbesondere im Hinblick auf die Rohstoffe, aus denen er hergestellt werden darf.

Übersetzung bestätigtGrammatik

  • επίμαχος (maskulin)
  • επίμαχη (feminin)
  • επίμαχο (neutrum)


Griechische Definition zu επίμαχος -η -ο

επίμαχος -η -ο [epímaxos] : που είναι αντικείμενο ανταγωνισμού ή αντιπαράθεσης ανάμεσα σε άτομα ή σε ομάδες: Επίμαχο ζήτημα / θέμα / δικαίωμα. Aποσύρθηκε η επίμαχη διάταξη του νομοσχεδίου.

[λόγ. < ελνστ. ἐπίμαχος, αρχ. σημ.: `που μπορεί να υποστεί επίθεση΄]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback