εντυπωσιακός -ή -ό Adj.  [entiposiakos -i -o, entypwsiakos -h -o]

  Adj.
(62)
  Adj.
(2)
  Adj.
(0)
  Adj.
(0)
  Adj.
(0)

GriechischDeutsch
Ο κατάλογος τομέων που αναφέρονται στην ανακοίνωση, στους οποίους η ΕΕ (Επιτροπή, Συμβούλιο, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο) είναι αρμόδια να δρα ή μπορεί να επέμβει, είναι εντυπωσιακός.Die Liste der in der Mitteilung erwähnten Bereiche, in denen die EU (Kommission, Rat, EP) für Maßnah­men zuständig ist oder intervenieren könnte, ist ebenfalls beeindruckend.

Übersetzung bestätigt

Ηταν εντυπωσιακή η υπομονή και το θάρρος που επέδειξαν, συχνά υπό δύσκολες συνθήκες, όπως επίσης ήταν εντυπωσιακός, στις περισσότερες εκλογικές περιφέρειες, ο τρόπος με τον οποίο εκπλήρωσαν τα καθήκοντά τους οι υπεύθυνοι της διοργάνωσης των εκλογών, οι αντιπρόσωποι των κομμάτων και οι εθνικοί παρατηρητές.Die Geduld und die Beharrlichkeit, die sie häufig unter schwierigen Bedingungen hierbei gezeigt haben, waren ebenso beeindruckend wie die Art und Weise, wie die für die Ausrichtung der Wahlen zuständigen Personen, die Vertreter der Parteien und die nationalen Wahlbeobachter in der großen Mehrheit der Wahlkreise ihren Aufgaben nachgekommen sind.

Übersetzung bestätigt

Ο υψηλός βαθμός αξιοποίησης των αλιευτικών δυνατοτήτων της Κοινότητας είναι εντυπωσιακός και αξίζει να υπογραμμιστεί.Man sollte auf den beeindruckend hohen Nutzungsgrad der Fischereimöglichkeiten der Gemeinschaft hinweisen.

Übersetzung bestätigt

Μπορεί ο στόχος για μείωση κατά 25% των ατυχημάτων μέχρι τη λήξη της στρατηγικής να φαίνεται εντυπωσιακός, όμως στην πραγματικότητα είναι εντελώς ανεπαρκής.Das Ziel, die Zahl der Unfälle bis zum Ablauf der Strategie um 25 % zu senken, mag beeindruckend wirken, doch in Wirklichkeit ist es völlig unzureichend.

Übersetzung bestätigt

Ο βαθμός συναίνεσης στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σχετικά με τη συγκεκριμένη προτεραιότητα ήταν πραγματικά εντυπωσιακός.Der Konsens auf der Tagung des Europäischen Rates hinsichtlich dieser Priorität war in der Tat beeindruckend.

Übersetzung bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter

Grammatik

  • εντυπωσιακός (maskulin)
  • εντυπωσιακή (feminin)
  • εντυπωσιακό (neutrum)


Griechische Definition zu εντυπωσιακός -ή -ό

εντυπωσιακός -ή -ό [endiposiakós] : που εντυπωσιάζει, που προκαλεί ζωηρή, έντονη εντύπωση (συγκίνηση, ενδιαφέρον, προσοχή κτλ.): Εντυπωσιακή παρουσία / εμφάνιση / ομορφιά. Εντυπωσιακό θέαμα. Εντυπωσιακή βελτίωση / πρόοδος. εντυπωσιακά ΕΠIΡΡ.

[λόγ. εντύπωσι(ς) -ακός]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback