{ο}  ενικός Subst.  [enikos]

{der}    Subst.
(9)
{die}    Subst.
(3)

Etymologie zu ενικός

ενικός ένας


GriechischDeutsch
Δεν είναι σαφές για ποιο λόγο, στο άρθρο 7 (Υποβολή της αίτησης) χρησιμοποιείται ο ενικός "αίτηση" εισόδου και διαμονής "μέλους" της οικογένειας.Dem Ausschuß ist nicht klar, warum in Artikel 7 (Antragstellung) im Singular von einem Antrag für einen Angehörigen die Rede ist.

Übersetzung bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Deutsche Synonyme
Einzahl
SingularGriechische Definition zu ενικός

ενικός, επίθ.

Το ουδ. στον πληθ. ως ουσ. = λέξεις σε ενικό αριθμό:
λέγουν τα ενικά πληθυντικά (Καρτάν., Π. Ν. Διαθ. φ. 43v).
[μτγν. επίθ. ενικός. Η λ. και σήμ.]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback