{η}  ενδοτικότητα Subst.  [endotikotita, enthotikotita, endotikothta]

{die}    Subst.
(1)
{die}    Subst.
(0)

Etymologie zu ενδοτικότητα

ενδοτικότητα Katharevousa ενδοτικότης ενδοτικ(ός) + -ότης[1] (Wort verwendet ab 1883) (ο Γεώργιος Μπαμπινιώτης αναφέρει 1887[2], ενώ ο Στέφανος Κουμανούδης[3] 1890)


GriechischDeutsch
Αυτή η ανάξια συμπεριφορά εφόσον η πρώτη μέριμνα της Επιτροπής έπρεπε να είναι η εγγύηση της ασφάλειας των Ευρωπαίων εξηγείται αναμφίβολα από την πλήρη έλλειψη πατριωτισμού, και από μία μεγάλη ενδοτικότητα στις εξωτερικές πιέσεις.Dieses unwürdige Verhalten, da die Kommission in erster Linie für Sicherheit der Europäer sorgen sollte, erklärt sich zweifellos durch einen absoluten Mangel an Patriotismus und erhebliche Nachgiebigkeit gegenüber dem Druck von außen.

Übersetzung bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter

Grammatik

Noch keine Grammatik zu ενδοτικότητα.Singular

Plural

Nominativdie Nachgiebigkeit

die Nachgiebigkeiten

Genitivder Nachgiebigkeit

der Nachgiebigkeiten

Dativder Nachgiebigkeit

den Nachgiebigkeiten

Akkusativdie Nachgiebigkeit

die Nachgiebigkeiten
Singular

Plural

Nominativdie Abdingbarkeit

Genitivder Abdingbarkeit

Dativder Abdingbarkeit

Akkusativdie Abdingbarkeit
Griechische Definition zu ενδοτικότητα

ενδοτικότητα η [enδotikótita] : η ιδιότητα ή η συμπεριφορά του ενδοτικού: Ενθαρρυμένοι από την ενδοτικότητά του, συνέχισαν να τον πιέζουν.

[λόγ. ενδοτικ(ός) -ότης > -ότητα]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback