εναρμόνιση  

  • Harmonisierung
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... χαρακτηρίζονται (εντός επικράτειας) ως επιβατικά. (Καταργήθηκε από το 2006 για εναρμόνιση με τις οδηγίες της ΕΕ). Δικαίωμα μεταφοράς επιβατών εντός ελληνικής επικράτειας ...

... χάριτος, η ανάπτυξη διοικητικών δράσεων πρόληψης της εγκληματικότητας, η εναρμόνιση των κανόνων της εσωτερικής έννομης τάξης προς του κανόνες του διεθνούς ...

... και δε χρειάζεται μεταγραφή, πλην όμως μπορεί να απαιτείται αντίστοιχη εναρμόνιση του εσωτερικού τους δικαίου προς αποφυγή συγκρούσεων.Το πρωτογενές δίκαιο ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

enarmonisi, enarmonish


Deutsche Synonyme zu: εναρμόνιση

Harmonisierung Vereinheitlichung Normalisierung

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15