εμπορικό κέντρο   [eboriko kentro, emporiko kentro]

{das}    Subst.
(443)
(8)

GriechischDeutsch
Είναι επίσης σκόπιμο να εξασφαλιστεί ότι μια άδεια παρέχει κατά κανόνα πρόσβαση στη δραστηριότητα παροχής υπηρεσιών ή στην άσκησή της σε όλη την εθνική επικράτεια, εκτός αν δικαιολογείται αντικειμενικά από επιτακτικό λόγο δημοσίου συμφέροντος η έκδοση χωριστής άδειας για κάθε εγκατάσταση, π.χ. για κάθε νέο μεγάλο εμπορικό κέντρο, ή η έκδοση άδειας που περιορίζεται σε συγκεκριμένο τμήμα του εθνικού εδάφους.Es ist weiterhin erforderlich, dass eine Genehmigung grundsätzlich die Aufnahme und Ausübung einer Dienstleistungstätigkeit im gesamten nationalen Hoheitsgebiet ermöglicht, es sei denn, dass eine Genehmigung für jede einzelne Niederlassung, beispielsweise für jede Verkaufsstätte großer Einkaufszentren, oder eine Genehmigung, die auf einen spezifischen Teil des nationalen Hoheitsgebiets beschränkt ist, objektiv durch einen zwingenden Grund des Allgemeininteresses gerechtfertigt ist.

Übersetzung bestätigt

Παρά το γεγονός ότι, σύμφωνα με τα πορίσματα της έκθεσης ECON, οι επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες περίπου 200 μέτρα από ένα σχετικά μεγάλο εμπορικό κέντρο ευρισκόμενο στην άλλη πλευρά των συνόρων, είναι εκτεθειμένες στον ανταγωνισμό, εντούτοις, δεν είναι εκτεθειμένες στον ανταγωνισμό οι επιχειρήσεις που βρίσκονται πλησιέστερα στα σύνορα, χωρίς όμως να υπάρχει κάποιο μεγάλο εμπορικό κέντρο στην άλλη πλευρά των συνόρων.Während Unternehmen, die ca. 200 km von einem relativ großen Einkaufszentrum auf der anderen Seite der Grenze entfernt sind, dem Wettbewerb ausgesetzt sind, sind näher an der Grenze gelegene Unternehmen nach dem ECON-Bericht, wenn sich auf der anderen Seite der Grenze kein großes Einkaufszentrum befindet, nicht dem Wettbewerb ausgesetzt.

Übersetzung bestätigt

Πρέπει επίσης να εξασφαλιστεί ότι μια άδεια παρέχει κανονικά πρόσβαση στη δραστηριότητα παροχής υπηρεσιών ή στην άσκησή της σε όλη την εθνική επικράτεια, εκτός αν δικαιολογείται αντικειμενικά από επιτακτικό λόγο δημοσίου συμφέροντος η έκδοση χωριστής άδειας για κάθε εγκατάσταση, π.χ. για κάθε νέο μεγάλο εμπορικό κέντρο, ή η έκδοση άδειας που περιορίζεται σε συγκεκριμένο τμήμα του εθνικού εδάφους.Es ist weiterhin angebracht, dass eine Genehmigung grundsätzlich die Aufnahme und Ausübung einer Dienstleistungstätigkeit im gesamten Staatsgebiet ermöglicht, es sei denn, dass eine Genehmigung für jede einzelne Niederlassung, beispielsweise für jede Verkaufsstätte großer Einkaufszentren, oder eine Genehmigung, die auf einen spezifischen Teil des nationalen Hoheitsgebiets beschränkt ist, objektiv durch einen zwingenden Grund des Allgemeininteresses gerechtfertigt ist.

Übersetzung bestätigt

Κοντά στο εργοστάσιο της Τουλούζης, υπήρχε ένα μεγάλο εμπορικό κέντρο.So gab es in der Nähe des Werks in Toulouse ein großes Einkaufszentrum.

Übersetzung bestätigt

Αυτός ο νέος φιλιππινέζος απήχθη από ένοπλους άνδρες σε ένα πολυσύχναστο εμπορικό κέντρο στη Μανίλα στις 28 Απριλίου 2007.Dieser junge Filipino wurde von bewaffneten Männern in einem sehr belebten Einkaufszentrum in Manila am 28. April 2007 entführt.

Übersetzung bestätigtGrammatik

Noch keine Grammatik zu εμπορικό κέντρο.
Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback