{η}  ελευθεροσύνη Subst.  [eleftherosini, eleytherosynh]

{die}    Subst.
(0)

GriechischDeutsch
Noch keine Beispielsätze.

Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter

Grammatik

Noch keine Grammatik zu ελευθεροσύνη.Singular

Plural

Nominativdie Freiheit

die Freiheiten

Genitivder Freiheit

der Freiheiten

Dativder Freiheit

den Freiheiten

Akkusativdie Freiheit

die Freiheiten
Griechische Definition zu ελευθεροσύνη

ελευθεροσύνη η· λευτεροσύνη.

1) Απελευθέρωση:
Εχάσανε τσ’ ολπίδες τως και τη λευτεροσύνη (Τζάνε, Κρ. πόλ. 44625).
2) (Μεταφ.) λύτρωση:
λειτουργίες … όσες χρειάζεται διά την ελευθεροσύνην της (Ρωσσέρ. 275).
[<επίθ. ελεύθερος + κατάλ. σύνη. Η λ. στο Βλάχ.]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback