εκπληκτικός -ή -ό Adj.  [ekpliktikos -i -o, ekplhktikos -h -o]

  Adj.
(19)
  Adj.
(0)

GriechischDeutsch
Ένας τέτοιος ισχυρισμός είναι πραγματικά εκπληκτικός όταν δεν λαμβάνεται υπόψη καμία αναφορά στην επίδραση που θα έχει ο ήλιος στη διάρκεια αυτής της περιόδου, αλλά, για χάρη αυτής της άσκησης, ας υποθέσουμε ότι οι λεγόμενοι "χρηματοδοτούμενοι από τον φορολογούμενο εμπειρογνώμονες" έχουν δίκιο. " κλιματική αλλαγή είναι ακριβώς αυτό: το κλίμα αλλάζει διαρκώς.Diese Behauptung ist schon erstaunlich, wenn man überhaupt nicht berücksichtigt, welche Auswirkungen die Sonne in diesem Zeitraum hat, aber nehmen wir der Übung halber einmal an, dass die vom Steuerzahler finanzierten so genannten Experten Recht haben. Klimawandel bedeutet genau Folgendes: Das Klima ändert sich ständig.

Übersetzung bestätigt

(EN) Κυρία Πρόεδρε, νομίζω ότι είναι πραγματικά εκπληκτικός ο τρόπος με τον οποίο η ΕΚΤ εκτέλεσε το βασικό κομμάτι της εντολής της: τη σταθερότητα των τιμών.(EN) Frau Präsidentin! Es ist durchaus erstaunlich, wie die EZB den Hauptpunkt ihres Mandats, die Preisstabilität, verwirklicht hat.

Übersetzung bestätigt

Το εντυπωσιακό εδώ δεν είναι τόσο ο αριθμός των νέων ειδών που βρίσκουμε αν και είναι ήδη εκπληκτικός, αυτά είναι μόλις τα μισά απ" όσα βρήκαμετο πιο εντυπωσιακό είναι το πόσο γρήγορα τα βρίσκουμε.Erstaunlich ist nicht nur die schiere Anzahl der gefundenen Spezies obwohl die auch verblüffend ist, wie Sie sehen das ist etwa die Hälfte unserer Funde erstaunlich ist, wie schnell wir sie finden.

Übersetzung nicht bestätigt

Είναι εκπληκτικός. Ο κεντρικός υπολογιστής εφευρέθηκε το 1942.Es ist erstaunlich, dass der Hauptrechner bereits 1942 erfunden wurde.

Übersetzung nicht bestätigt

Ο τρόπος που βιώνουμε τον χρόνο στα βιντεοπαιχνίδια όπως και σε άλλες μορφές σχεδιασμού αλληλεπίδρασης είναι πραγματικά εκπληκτικός.Die Art und Weise erleben, wie wir Zeit darin erleben, wie in anderen Formen des Interaktionsdesigns ist wirklich ganz erstaunlich.

Übersetzung nicht bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter

Grammatik

  • εκπληκτικός (maskulin)
  • εκπληκτική (feminin)
  • εκπληκτικό (neutrum)


Griechische Definition zu εκπληκτικός -ή -ό

εκπληκτικός -ή -ό [ekpdivktikós] : που προκαλεί έκπληξη, θαυμασμό και απορία, επειδή ξεπερνά κατά πολύ το γνωστό, το συνηθισμένο ή το προβλεπόμενο· (πρβ. καταπληκτικός, εξαιρετικός, απίστευτος, φανταστικός, απίθανος). α. με ουσιαστικά που δηλώνουν θετική ιδιότητα, ικανότητα κτλ.: Εκπληκτική δύναμη / αντοχή / υπομονή / ομορφιά. Εκπληκτικό θάρρος / μέγεθος. Εκπληκτική ακρίβεια. β. με ουσιαστικά που δηλώνουν ενέργεια, αποτέλεσμα, γεγονός κτλ.: Εκπληκτική πρόοδος / επιτυχία / μουσική / παράσταση / ιδέα. Εκπληκτικά επιτεύγματα. εκπληκτικός -ή -ό συνδυασμός χρωμάτων. Εκπληκτική τύχη / ευκαιρία. γ. για πρόσωπο που ασκεί ορισμένο έργο, τέχνη, για να εξάρουμε την ικανότητα, τη δεξιότητά του κτλ.: εκπληκτικός -ή -ό ερμηνευτής. Στη χθεσινή παράσταση ήταν εκπληκτικός -ή -ό. εκπληκτικά & (λόγ.) εκπληκτικώς ΕΠIΡΡ: εκπληκτικός -ή -ό ωραίος.

[λόγ. < αρχ. ἐκπληκτικός· λόγ. < ελνστ. ἐκπληκτικῶς]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback