{ο}  εκμεταλλευτής Subst.  [ekmetalleftis, ekmetalleyths]

{der}    Subst.
(4)
{der}  
Aasgeier (derb)
  Subst.
(1)

Etymologie zu εκμεταλλευτής

εκμεταλλευτής εκμεταλλεύομαι


GriechischDeutsch
Δεν πιστεύουμε λοιπόν ότι καθησυχάζουμε τη συνείδησή μας επιτιθέμενοι στους επιχειρηματίες και σε εκείνους που εκμεταλλεύονται το εργατικό δυναμικό, επειδή, στα μάτια εκείνων που υφίστανται την εκμετάλλευση, εκείνων που στην πατρίδα τους είναι καταδικασμένοι να πεθάνουν από την πείνα και την παντελή έλλειψη μέσων επιβίωσης, ο ευρωπαίος επιχειρηματίας-εκμεταλλευτής πιθανόν να είναι η μόνη δυνατότητα ανάπτυξης και σωτηρίας για τους ίδιους και για τις οικογένειές τους.Wir dürfen also nicht glauben, unser Gewissen beruhigen zu können, indem wir gegen die Unternehmer und die Ausbeuter der Arbeitnehmer vorgehen, weil in den Augen der Ausgebeuteten bzw. derjenigen, die aufgrund von Hunger und des völligen Fehlens von Existenzmitteln in ihrem Heimatland zum Tode verurteilt sind, wahrscheinlich der europäische Unternehmer/Ausbeuter die einzige Chance für die Entwicklung und Rettung ihrer selbst und ihrer Familie bietet.

Übersetzung bestätigt

Πρέπει να δεχτούμε ότι οι νομιμοποιήσεις ίσως είναι απαραίτητες προκειμένου να πολεμήσουμε τους εκμεταλλευτές. " εμπορία ανθρώπων μπορεί να καταπολεμηθεί αποτελεσματικά μόνο εάν δραστηριοποιηθούμε ενάντια στην αδήλωτη εργασία και στην εκμετάλλευση των μεταναστών στις ίδιες μας τις χώρες.Wir müssen übrigens zugeben, dass Regelungen notwendig werden können, um gegen die Ausbeuter zu kämpfen. Der Menschenhandel kann nicht effizient bekämpft werden, wenn wir nicht in unseren eigenen Ländern die Schwarzarbeit und die Ausbeutung der Migranten unterbinden.

Übersetzung bestätigt

Μα αυτό το μήνυμα είναι που περιμένουν οι εκμεταλλευτές για να εισάγουν φτηνό εργατικό δυναμικό και να το χρησιμοποιούν "σπάζοντας" τις εγχώριες αγορές και μειώνοντας τους μισθούς.Das ist genau die Botschaft, auf die die Ausbeuter warten, um billige Arbeitskräfte zu importieren und damit die einheimischen Märkte "zu zerschlagen" und die Löhne zu drücken.

Übersetzung bestätigt

Στην Παλαιστίνη υπάρχει ο αποικιστής και ο αποικιοκρατούμενος, ο επιτιθέμενος και το θύμα, ο δυνάστης και ο δυναστευόμενος, ο εκμεταλλευτής και το θύμα της εκμετάλλευσης.In Palästina gibt es einen Besiedler und einen Besiedelten, einen Aggressor und ein Opfer, einen Unterdrücker und einen Unterdrückten sowie einen Ausbeuter und einen Ausgebeuteten.

Übersetzung bestätigt

Επαναλαμβάνει τον αμφιλεγόμενο χαρακτήρα του, αποκρύπτοντας το γεγονός ότι στην Παλαιστίνη υπάρχει μια πλευρά που πραγματοποιεί και μια που υπομένει τον εποικισμό, υπάρχουν επιτιθέμενοι και θύματα, καταπιεστές και καταπιεσμένοι, εκμεταλλευτές και εκμεταλλευόμενοι, ενώ καλύπτει τις ευθύνες του Ισραήλ.Sie ist unklar, denn sie unterschlägt die Tatsache, dass sich in Palästina ein Besiedler und ein Besiedelter, ein Aggressor und ein Opfer, ein Unterdrücker und ein Unterdrückter, ein Ausbeuter und ein Ausgebeuteter befinden, und sie verschleiert die Verantwortlichkeiten Israels.

Übersetzung bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen WörterGriechische Definition zu εκμεταλλευτής

εκμεταλλευτής ο [ekmetaleftís] : αυτός που εκμεταλλεύεται, που χρησιμοποιεί κπ. ή κτ. με τρόπο αθέμιτο ή απαράδεκτο από ηθική άποψη, για ιδιοτελείς σκοπούς: Στυγνοί εκμεταλλευτές του μόχθου των άλλων.

[λόγ. εκμεταλλεύ(ομαι) -τής· λόγ. εκμεταλλευ(τής) -τρια]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback