ειδικός -ή -ό Adj.  [idikos -i -o, ithikos -i -o, eidikos -h -o]

(23)
(17)
(0)
(0)
  Adj.
(0)

GriechischDeutsch
Δεδομένου ότι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης αποτελεί φόρο επί της κατανάλωσης ορισμένων προϊόντων, δεν θα πρέπει να βαρύνει τα υποκείμενα σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης προϊόντα τα οποία, σε ορισμένες περιπτώσεις, έχουν καταστραφεί ή έχουν υποστεί ανεπανόρθωτη απώλεια.Da die Verbrauchsteuer auf den Verbrauch bestimmter Waren erhoben wird, sollte sie nicht auf Waren erhoben werden, die unter bestimmten Umständen zerstört wurden oder unwiederbringlich verloren gegangen sind.

Übersetzung bestätigt

Ένα ενδιαφερόμενο μέρος υποστήριξε ότι ένας ειδικός τύπος αψιδοειδών μηχανισμών με μοχλίσκο θα πρέπει να αποκλεισθεί από τον ορισμό του υπό εξέταση προϊόντος, διότι (i) ο τύπος αυτός παράγεται με σχέδιο προστατευόμενο από δίπλωμα ευρεσιτεχνίας κάτοχος του οποίου είναι το ενδιαφερόμενο μέρος και δεν είναι διαθέσιμο από κανέναν άλλο κατασκευαστή, (ii) υπάρχει σύμβαση αποκλειστικής προμήθειας με έναν κινέζο παραγωγό, (iii) ο τύπος αυτός χρησιμοποιείται αποκλειστικά σε ειδικούς φακέλους με λεβιέ, ανώτερης ποιότητας και σχεδίου σε σχέση με τους κανονικούς αψιδοειδείς μηχανισμούς με μοχλίσκο και (iv) ο τύπος αυτός δεν είναι οικονομικά δυνατόν να αντικατασταθεί από τους συνήθεις αψιδοειδείς μηχανισμούς με μοχλίσκο λόγω του πολύ υψηλότερου κόστους παραγωγής του.Eine interessierte Partei machte geltend, dass ein bestimmter Typ von Hebelmechanik von der Definition der betroffenen Ware ausgenommen sein sollte, weil i) der Typ durch ein Patent der interessierten Partei geschützt und bei keinem anderen Hersteller erhältlich sei, ii) ein Exklusivliefervertrag mit einem chinesischen Hersteller bestehe, iii) der Typ ausschließlich in speziellen hochwertigen Aktenordnern verwendet werde und daher nicht mit Hebelmechaniken des Standardverkaufssegments konkurriere und iv) die Substituierung dieses Typs durch Standard-Hebelmechaniken wegen seiner wesentlich höheren Herstellungskosten wirtschaftlich nicht vertretbar sei.

Übersetzung bestätigt

Ένας ειδικός μετρητής θα παρακολουθεί τη δραστηριότητα δοσολογίας (ο “μετρητής δραστηριότητας δοσολογίας”).Für die Dosierung des Reagens ist ein bestimmter Zähler vorzusehen (der ‚Zähler für die Dosierung‘).

Übersetzung bestätigt

Ένας ειδικός μετρητής ορίζεται για μια βαλβίδα του συστήματος EGR που υφίσταται παρακώλυση.Einem AGR-Ventil, dessen Funktion gestört ist, ist ein bestimmter Zähler zuzuordnen.

Übersetzung bestätigt

Στην περίπτωση αυτή πρέπει να χρησιμοποιείται ειδικός κωδικός για να φαίνεται ότι είναι άγνωστα τα στοιχεία του παραλήπτη.In diesem Fall sollte ein bestimmter Code verwendet werden, um anzugeben, dass Angaben zum Empfänger nicht bekannt sind.

Übersetzung bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter

Grammatik

  • ειδικός (maskulin)
  • ειδική (feminin)
  • ειδικό (neutrum)


Griechische Definition zu ειδικός -ή -ό

ειδικός -ή -ό [iδikós] : 1.ANT γενικός. α. που ανήκει ή αναφέρεται σε ορισμένο είδος: Ειδικά χαρακτηριστικά. β. που αφορά ορισμένη περίπτωση, ορισμένο σκοπό ή προορισμό: ειδικός -ή -ό νόμος. Ειδικά φάρμακα. Ειδική έρευνα / μελέτη / μέθοδος. Ειδική διδακτική. Ειδική χρήση. Ειδικές γνώσεις. || Άτομα με ειδικές ανάγκες, άτομα με σωματική ή πνευματική αναπηρία που χρειάζονται ιδιαίτερη φροντίδα: Aθλητικοί αγώνες για άτομα με ειδικές ανάγκες. Διαμόρφωση πεζοδρομίων και δημόσιων χώρων για άτομα με ειδικές ανάγκες. γ. για πρόσωπο που ασχολείται με ορισμένο κλάδο επιστήμης, τέχνης, επαγγέλματος: Tεχνίτης ειδικός -ή -ό στην επισκευή πετρελαιοκινητήρων. ειδικός -ή -ό ποινικολόγος. Δεν ξέρω· καλύτερα να ρωτήσεις άλλον πιο ειδικό. || (ως ουσ.) ο ειδικός: Πρέπει να ρωτήσουμε τους ειδικούς. δ. (φυσ.) Ειδικό βάρος, το βάρος μιας ουσίας ανά μονάδα όγκου. Ειδική θερμότητα. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback