ειδικός -ή -ό  

  • besonders
    upvotedownvote
  • bestimmter
    upvotedownvote
  • eigens dafür gemacht
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... περιοχής. Την συγκεκριμένη ενότητα ο Θωμόπουλος ήθελε να την επιμεληθεί ειδικός επί του θέματος, γι' αυτό και στην β΄ έκδοση του έργου την πρώτη ενότητα ...

... Ειδικός αποστολής Mary E. Weber (2) Ειδικός αποστολής Jeffrey N. Williams (1) Ειδικός αποστολής James S. Voss (4) Ειδικός αποστολής ...

... Ειδικός αποστολής Ellen Ochoa (2) Ειδικός αποστολής Tamara E. Jernigan (5) Ειδικός αποστολής Daniel T. Barry (3) Ειδικός αποστολής ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

idikos -i -o, ithikos -i -o, eidikos -h -o


Deutsche Synonyme zu: ειδικός -ή -ό

idiosynkratisch eigenartig eigen eigentümlich besonders originell ausgefallen schnafte vorzüglich vortrefflich trefflich außergewöhnlich herausragend splendid außerordentlich ausgezeichnet bestens I a ("eins a") exzeptionell eins a höchstrangig überragend überaus massiv ausgesprochen schwer ungemein äußerst stark enorm zutiefst sehr (vor Adjektiv oder Adverb) in höchstem Maße höchlichst hochgradig allzu insbesondere gerade im Besonderen namentlich speziell im Speziellen in Sonderheit vor allem vornehmlich mächtig sehr (Gradadverb vor Adjektiven) bitter(-) (nur in speziellen Kontexten) ganz voll (noch eher jugendsprachlich) furchtbar sündhaft schrecklich tief ungeheuer verdammt fürchterlich hoffnungslos rettungslos brennend extrem

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15