{το}  εδάφιο Subst.  [edafio, ethafio]

{der}    Subst.
(0)

Etymologie zu εδάφιο

εδάφιο spätgriechisch ἐδάφιον, υποκ. του εδάφους.


GriechischDeutsch
Η Επιτροπή ενημερώνεται σε όλες τις περιπτώσεις που το προϊόν, το οποίο αποτελεί αντικείμενο των ελέγχων που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο, είναι καταγωγής τρίτης χώρας και εφόσον η εμπορία του προϊόντος αυτού μπορεί να έχει ιδιαίτερη σημασία για άλλα κράτη μέλη.in die Buchführungsdaten oder in andere für die Kontrollen zweckdienliche Unterlagen Einsicht nehmen und Kopien oder Auszüge anfertigen können;

Übersetzung bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen WörterGriechische Definition zu εδάφιο

εδάφιο το [eδáfio] : η μικρότερη αριθμημένη υποδιαίρεση κειμένου: Tο γ' εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 362 του Aστικού Kώδικα. Tα εδάφια της Bίβλου. || (επέκτ.) μικρό απόσπασμα κειμένου: Στην εργασία του παρέθεσε και εδάφια από παλαιότερους συγγραφείς.

[λόγ. < ελνστ. ἐδάφιον υποκορ. του αρχ. ἔδαφος `έδαφος, κείμενο χειρογράφου σε αντίθεση προς το περιθώριο΄]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback