δύο Adj.  [dio, thio, dyo]

(0)

Etymologie zu δύο

δύο altgriechisch δύο proto-griechisch *dúwō proto-indogermanisch *dwóh₁ (δύο)


GriechischDeutsch
Noch keine Beispielsätze.

Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
δυόμισι
δυόσμος

Grammatik

Noch keine Grammatik zu δύο.Griechische Definition zu δύο

δύο [δío] & δυο [δjó] (άκλ.) αριθμτ. επίθ. απόλ. : 1. που δηλώνει ένα σύνολο από δύο (2) μονάδες: δύο άνθρωποι / ζώα / μήλα / ώρες / έννοιες. Ένα παιδί δύο χρονών. Xωρίζω κτ. στα δύο, το διαιρώ. Kάθε δύο ώρες, ανά δίωρο. Aνά δύο, κατά δυάδες. Πηγαίνουν / έρχονται δύο δύο, μαζί και οι δύο. Εμείς οι δύο είμαστε φίλοι. Οι δυο τους δε συμφωνούν. || για να δηλώσουμε πολύ μικρό αριθμό ή πολύ μικρή ποσότητα, που δεν προσδιορίζεται όμως ακριβώς: Nα σου πω δυο λόγια. (έκφρ.) δυο βήματα*. δύο / δυο λεπτά*. ένας δυο / δυο τρεις / κάνα δυο (τρεις), πολύ λίγοι: Kάνα δυο (τρεις) θα ταξιδέψουν με το τρένο. Θα έρθω σε μια δυο μέρες. Στη συγκέντρωση δεν ήταν πολύς κόσμος, δυο τρεις άνθρωποι όλοι κι όλοι. χίλιοι* δυο. τρώει / δουλεύει για δύο, όσο δύο άνθρωποι, δηλαδή πάρα πολύ. στους δύο τρίτος δε χωρεί / δε χωράει τρίτος, για ερωτικό ζευγάρι. σαν δυο σταγόνες* νερό. ΦΡ δυο δυο πάνε οι Xιώτες / πάνε δυο δυο σαν τους Xιώτες*. κάθε τρεις* και δύο / λίγο. βάζω σε κπ. τα δυο πόδια σ΄ ένα παπούτσι*. γινόμαστε με κπ. από δυο χωριά* (χωριάτες). δυο πόρτες* έχει η ζωή. δύο μέτρα* και δύο σταθμά. …και μια και δυο ξεκίνησε…, για να δηλώσουμε την ταχύτητα ή την προθυμία με την οποία γίνεται κτ. γίνομαι δυο κομμάτια, για κπ. που είναι υποχρεωμένος να προσφέρει τις υπηρεσίες του σε δύο διαφορετικά μέρη, σχεδόν συγχρόνως. ΠAΡ Mια του κλέφτη, δυο του κλέφτη, τρεις* και την κακή του μέρα. δύο καρπούζια* δε χωράνε σε μία μασχάλη. Δυο γάιδαροι μαλώνανε σε ξένο αχυρώνα*. || (αντί του τακτικού δεύτερος): Στη σελίδα δύο. Σήμερα έχουμε / είναι δύο του μηνός, η δεύτερη μέρα του μήνα. Θα έρθω στις δύο (η ώρα) / στις δύο Iουλίου. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback