δύο  

  • zwei
    upvotedownvote

Beispielsätze

Το φιλμ κράτησε δύο ώρες.

Χθες προπονήθηκα δύο ώρες στο στάδιο.

Και οι δύο πήγανε στο παράθυρο για να κοιτάξουν έξω.

Quelle: Sprachprofi, gyiann, ellasevia


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

dio, thio, dyo


Deutsche Synonyme zu: δύο

alle beide beide zwei alle zwei alle zwei beide die beiden die zwei die zwei beiden

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15