δοξασμός  

  • Verherrlichung
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... σαλάτ (ή σαλάχ), βασική λατρευτική πράξη του Μουσουλμάνου, τελετουργία δοξασμού του Θεού και υποταγής στον Θεό η οποία πρέπει να γίνεται πέντε φορές την ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

doksasmos, thoksasmos


Deutsche Synonyme zu: δοξασμός

Apotheose Verherrlichung Euhemerismus Vergöttlichung Glorifizierung Vergötterung

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15