δολερότητα  

  • dolerotita
    upvotedownvote
  • sabbern
    upvotedownvote

Lateinische Schreibweise (Greeklish):

dolerotita, tholerotita, dolerothta


Deutsche Synonyme zu: δολερότητα

sabbern seibern sabbeln lallen geifern trenzen schlabbern


Grammatik

Fall Singular Plural
Nominativ δολερότητα δολερότητες
Genitiv δολερότητας δολεροτήτων
Akkusativ δολερότητα δολερότητες
Vokativ δολερότητα δολερότητες
ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15