διχοστασία  

  • Zwistigkeiten
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... εις εκείνον τον δυστυχή αιώνα δεν ήτον άλλο τι παρά μόνον αμάθεια και διχοστασία. Το περισσότερον μέρος των λαϊκών δεν ήξευραν να διαβάσωσι και δεν είχαν ...

... την παραίτηση της. Κύρια αιτία που οδήγησε σε αυτή την εξέλιξη υπήρξε η διχοστασία σχετικά με το χαρακτήρα της Εθνοσυνελεύσεως, εάν θα ήταν Συντακτική ή ...

... διάστασης και προσχισματικής κατάστασης. Δεν είναι εξακριβωμένο και υπάρχει διχοστασία στους ερευνητές αν ο Κηρουλάριος είχε στείλει ενθρονιστήρια επιστολή στον ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

dichostasia, thichostasia, dixostasia


Grammatik

Fall Singular Plural
Nominativ διχοστασία διχοστασίες
Genitiv διχοστασίας διχοστασιών
Akkusativ διχοστασία διχοστασίες
Vokativ διχοστασία διχοστασίες
ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15