δικαστήριον  

  • der Gerichte
    upvotedownvote
  • Gericht
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... Θαλάσσιον Δικαστήριον κατά την πρώτην Καποδιστριακήν περίοδον 1828-1829. Μέρος Α΄: Η δίωξις της πειρατείας. Μέρος Β΄: Το Θαλάσσιον Δικαστήριον. Το 1975 ...

... Αδαμαντίου Ανδρουτσόπουλου 1973 στις 26 Νοεμβρίου 1973 ανακοίνωσε ότι «καταργούνται το Συνταγματικόν Δικαστήριον, το ΑΣΔΥ, και αι Περιφερειακαί διοικήσεις». ...

... στρατοδικείο όπου οδηγήθηκε, ο Γερμανός πρόεδρος στο τέλος της δίκης είπε: «Το δικαστήριον εκτιμά δεόντως την κατά την παρούσαν δίκην ειλικρινή και γενναιόφρονα ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

dikastirion, thikastirion, dikasthrion


Deutsche Synonyme zu: δικαστήριον

Gericht Tribunal Strafgericht Strafgerichtshof Gerichtshof Speise Mahlzeit Mahl Essen

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15