διερευνώ  Verb  [dierevno, thierevno, diereynw]

Ähnliche Bedeutung wie διερευνώ

Noch keine Synonyme


Beispielsätze διερευνώ

... Σῶμα, Ψυχή, Νοῦς, Συνείδησις, Καρδία, Σάρξ, Πνεῦμα κ.λπ.Έπρεπε έτσι να διερευνηθεί κατά πόσο οι όροι αυτοί διατήρησαν την σημασία που είχαν πριν τη χρήση ...

... αρχαίου Κράτους της Πύλου ή Βασιλείου της Πύλου της Αρχαίας Μεσσηνίας, διερευνάται σε διάφορα σημεία της ευρύτερης περιοχής της Πυλίας. Δεν ταυτίζεται με ...

... γεγονότα, ο βασιλιάς υποδέχτηκε μια αποστολή Καρχηδονιών που επιθυμούσαν να διερευνήσουν τις προθέσεις του για τη Σικελία. Κείμενο: 18.2 ζ. ^ Ο Πλούταρχος σημειώνει ...

Quelle: Wikipedia


Beispielsätze erforschen

... Wir erforschen neue Energiequellen wie Sonnen- oder Atomenergie. ...

... Nur weil wir die Gegenwart nicht recht zu erkennen und zu erforschen verstehen, bemühen wir uns geistreich um Einsicht in die Zukunft. ...

... Das ganze Areal des Nichtwissens ist noch nicht vermessen und kartographiert. Im Moment erforschen wir erst seine Randbezirke. ...

Quelle: Pfirsichbaeumchen, Esperantostern, Esperantostern

Grammatik


ΔΙΕΡΕΥΝΩ
I investigate
AktivPassiv
SingularPluralSingularPlural
I
N
D
I
K
A
T
I
V
Präs
enz
διερευνώδιερευνούμε, διερευνάμεδιερευνώμαιδιερευνόμαστε, διερευνώμεθα
διερευνάςδιερευνάτεδιερευνάσαιδιερευνάστε, διερευνάσθε
διερευνά, διερευνάειδιερευνούν(ε), διερευνάν(ε)διερευνάταιδιερευνώνται
Imper
fekt
διερευνούσαδιερευνούσαμε
διερευνούσεςδιερευνούσατε
διερευνούσεδιερευνούσαν(ε)διερωτάτοδιερωτώντο
Aoristδιερεύνησαδιερευνήσαμεδιερευνήθηκαδιερευνηθήκαμε
διερεύνησεςδιερευνήσατεδιερευνήθηκεςδιερευνηθήκατε
διερεύνησεδιερεύνησαν, διερευνήσανεδιερευνήθηκεδιερευνήθηκαν, διερευνηθήκανε
Perf
ekt
έχω διερευνήσειέχουμε διερευνήσειέχω διερευνηθείέχουμε διερευνηθεί
έχεις διερευνήσειέχετε διερευνήσειέχεις διερευνηθείέχετε διερευνηθεί
έχει διερευνήσειέχουν διερευνήσειέχει διερευνηθείέχουν διερευνηθεί
Plu
perf
ekt
είχα διερευνήσειείχαμε διερευνήσειείχα διερευνηθείείχαμε διερευνηθεί
είχες διερευνήσειείχατε διερευνήσειείχες διερευνηθείείχατε διερευνηθεί
είχε διερευνήσειείχαν διερευνήσειείχε διερευνηθείείχαν διερευνηθεί
Fut
ur
Verlaufs-
form
θα διερευνώθα διερευνούμεθα διερευνώμαιθα διερευνούμαστε, θα διερευνώμεθα
θα διερευνάςθα διερευνάτεθα διερευνάσαιθα διερευνάστε, θα διερευνάσθε
θα διερευνάθα διερευνούν(ε)θα διερευνάταιθα διερευνώνται
Fut
ur
θα διερευνήσωθα διερευνήσουμε, θα διερευνήσομεθα διερευνηθώθα διερευνηθούμε
θα διερευνήσειςθα διερευνήσετεθα διερευνηθείςθα διερευνηθείτε
θα διερευνήσειθα διερευνήσουν(ε)θα διερευνηθείθα διερευνηθούν(ε)
Fut
ur II
θα έχω διερευνήσειθα έχουμε διερευνήσει θα έχω διερευνηθείθα έχουμε διερευνηθεί
θα έχεις διερευνήσειθα έχετε διερευνήσειθα έχεις διερευνηθείθα έχετε διερευνηθεί
θα έχει διερευνήσειθα έχουν διερευνήσειθα έχει διερευνηθείθα έχουν διερευνηθεί
K
O
N
J
U
N
K
T
I
V
Präs
enz
να διερευνώνα διερευνούμενα διερευνώμαινα διερευνόμαστε, να διερευνώμεθα
να διερευνάςνα διερευνάτενα διερευνάσαινα διερευνάστε, να διερευνάσθε
να διερευνάνα διερευνούν(ε)να διερευνάταινα διερευνώνται
Aoristνα διερευνήσωνα διερευνήσουμε, να διερευνήσομενα διερευνηθώνα διερευνηθούμε
να διερευνήσειςνα διερευνήσετενα διερευνηθείςνα διερευνηθείτε
να διερευνήσεινα διερευνήσουν(ε)να διερευνηθείνα διερευνηθούν(ε)
Perfνα έχω διερευνήσεινα έχουμε διερευνήσεινα έχω διερευνηθείνα έχουμε διερευνηθεί
να έχεις διερευνήσεινα έχετε διερευνήσεινα έχεις διερευνηθείνα έχετε διερευνηθεί
να έχει διερευνήσεινα έχουν διερευνήσεινα έχει διερευνηθείνα έχουν διερευνηθεί
Imper
ativ
Presδιερευνάτεδιερευνάστε, διερευνάσθε
Aoristανάκτησεδιερευνήστε, διερευνήσετεδιερευνήσουδιερευνηθείτε
Part
izip
Presδιερευνώντας
Perfέχοντας διερευνήσει
InfinAoristδιερευνήσειδιερευνηθεί
Griechische Definition zu διερευνώ

διερευνώ [δierevnó] : εξετάζω κτ. λεπτομερώς και προσεκτικά, ερευνώ ή μελετώ σε βάθος όλες τις πτυχές ενός ζητήματος: Σκάνδαλα που πρέπει να διερευνηθούν από διακομματικές επιτροπές. Θα διερευνηθούν οι λόγοι που οδήγησαν στην καταστροφή / οι παράγοντες που διαμορφώνουν την κοινή γνώμη.

[λόγ. < ελνστ. διερευνῶ, αρχ. σημ.: `ανακαλύπτω από τα ίχνη΄]
[...]

http://www.greek-language.gr


Frage oder Kommentar zu διερευνώ

Noch keine Fragen.Was denkst Du?

Hast Du Ideen oder Vorschläge wie wir Greeklex verbessern können? Lass es uns wissen.


ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15