διαφορετικός Adj.  [diaforetikos, thiaforetikos]

(1129)
  Adj.
(62)
  Adj.
(20)
(9)
  Adj.
(3)

Etymologie zu διαφορετικός

διαφορετικός διαφέρω


GriechischDeutsch
Ωστόσο, θα πρέπει να αναγνωρισθεί ότι ο συνδυασμός ποιοτήτων των προϊόντων που πωλούνται στις εξαγωγές και αυτών που πωλούνται στην εγχώρια αγορά είναι μάλλον διαφορετικός (ενδεχομένως εξαγωγές που περιέχουν ποιότητες υψηλότερης αξίας ανά τόνο για την κάλυψη του κόστους μεταφοράς), γεγονός που καθιστά δύσκολη τη συναγωγή συμπερασμάτων από τη σύγκριση αυτή.Es sollte jedoch beachtet werden, dass der Qualitätenmix bei der auf dem Inlandsmarkt verkauften Ware wahrscheinlich anders ist als bei den Ausfuhren (die Ausfuhren dürften aus SiC mit einem höheren Wert je Tonne bestehen, damit die Transportkosten gedeckt werden); deshalb ist es schwer, Schlussfolgerungen aus einem solchen Vergleich zu ziehen.

Übersetzung bestätigt

Ακόμη κι αν, όπως προτείνει η Vtesse, η ανάλυση γίνει με βάση τη φορολόγηση συμβάσεων για τις οποίες αναπτύσσεται ανταγωνισμός μεταξύ της Vtesse και της BT, δεν προκύπτει κανένα προφανές πλεονέκτημα υπέρ της BT· αυτή η τελευταία φορολογείται για τις νεοενεργοποιούμενες ίνες, έστω και αν ο τρόπος φορολόγησής της είναι διαφορετικός και λιγότερο διαφανής.Selbst wenn man sich, wie von Vtesse gefordert, auf die Besteuerung von Aufträgen konzentriert, um die Vtesse und BT konkurrieren, ist kein klarer Vorteil für BT erkennbar: es wird nach neu beschalteten Glasfaserkabeln besteuert, wenn auch anders und weniger transparent.

Übersetzung bestätigt

Για τον αέρα εισαγωγής (εάν είναι διαφορετικός από τον αέρα αραιώσεως):Für die Ansaugluft (wenn anders als die Verdünnungsluft) gilt:

Übersetzung bestätigt

Από την άλλη πλευρά, ήταν τελείως διαφορετικός ο υπολογισμός όσον αφορά τις αμπελοοινικές επιχειρήσεις και εμπόρους.Die Berechnungen für die Weinbaubetriebe und Kommissionäre stellten sich dagegen völlig anders dar.

Übersetzung bestätigt

2.16 Λόγω της τρέχουσας οικονομικής κρίσης ο κόσμος θα είναι στο μέλλον διαφορετικός.2.16 Aufgrund der derzeitigen Wirtschaftskrise wird die Welt danach anders aussehen.

Übersetzung bestätigtGrammatik

Noch keine Grammatik zu διαφορετικός.Griechische Definition zu διαφορετικός

διαφορετικός, επίθ.· διαφορητικός.

Αλλιώτικος, διαφορετικός:
με λογισμόν καταπολλά διαφορετικόν απ’ εκείνον (Σουμμ., Παστ. φίδ. Υπόθ. [52]).
[<επίθ. διάφορος αναλογ. με επίθ. σε (ε)τικός. Η λ. στο Βλάχ. και σήμ.]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback