διασαλεύω  

  • erschüttern
    upvotedownvote
  • gestört
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... οι πράξεις όσο και οι αποφάσεις της Συνέλευσης αυτής των Σαλώνων, που διασάλευαν επικίνδυνα την περαιτέρω ενότητα του Αγώνα, ακυρώθηκαν από την Β' Εθνοσυνέλευση ...

... την τάξη (της φύσης, της ανθρώπινης κοινωνίας, του κόσμου), όταν αυτή διασαλευόταν. Τότε τιμωρούσε την υπεροψία και την αλαζονεία των ανθρώπων (την ύβριν) ...

... παραμένουν καθαιρεμένοι. Κανών ΣΤ΄: Ορίζει ότι όποιος λαϊκός ή κληρικός διασαλεύει την εκκλησιαστική τάξη όπως αυτή διατυπώθηκε από τη σύνοδο, θα επιβάλλεται ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

diasalevo, thiasalevo, diasaleyw


Deutsche Synonyme zu: διασαλεύω

schockieren erschüttern erschrecken aufwecken elektrisieren wecken aufrütteln wachrütteln aufschrecken emporreißen aufscheuchen alarmieren (jemanden) aufwühlen (jemandem) unter die Haut gehen (jemandem) zu schaffen machen (jemanden) mitnehmen (sehr) betroffen machen nicht spurlos vorbeigehen (an jemandem) (jemandem) an die Nieren gehen aus dem (seelischen) Gleichgewicht bringen aus der Ruhe bringen an etwas zu knacken haben (jemandem) zusetzen (jemanden) nicht kaltlassen (jemandem) aufs Gemüt schlagen (jemandem) nicht in den Kleidern hängenbleiben (jemanden) belasten (eine) Belastung darstellen (für) untergraben (Vertrauen, jemandes Ruf) beschädigen in Mitleidenschaft ziehen beeinträchtigen (Vertrauen) gestört instabil belastet (Beziehung, Verhältnis) beeinträchtigt angeschlagen gespannt angespannt

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15