διασάλευση  

  • Erschütterung
    upvotedownvote
  • Störung
    upvotedownvote
  • Störungen
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... διάσταση των δυσμενών επιπτώσεων της ζωοκλοπής τόσο στην κοινωνία, με διασάλευση της δημόσιας τάξης, όσο και στην κτηνοτροφία, αναστέλλοντας την ανάπτυξή ...

... «Ειρηνικός»). Ο Σολομών αφού αποκατέστησε γρήγορα την τάξη, την οποία είχε διασαλεύσει η ανταρσία του μεγαλύτερου αδελφού, οργάνωσε το κράτος του με συγκεντρωτική ...

... εκτονωθεί το μένος τους με έξοδα της κυβέρνησης, ενώ τα πρόστιμα για διασάλευση της τάξης, οπλοφορία κ.λπ. έφτασαν συνολικά τις 1.900 λίρες. Μερικοί από ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

diasalefsi, thiasalefsi, diasaleysh


Deutsche Synonyme zu: διασάλευση

Stoß Erschütterung Schwingung Vibration Gerüttel Trauma seelischer Schock Kommotio Störung Betriebsstörung Beeinträchtigung Fehlfunktion Unregelmäßigkeit Tief Tiefdruckgebiet Unterbrechung Dislokation Verzögerung Behinderung Blockierung Widerstand Obstruktion

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15