διαδέχομαι  

  • Erfolg haben
    upvotedownvote
  • folgen
    upvotedownvote
  • nachfolgen
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... αυτοκράτορας Μιχαήλ Γ΄. Τον διαδέχεται ο Βασίλειος Α΄, αρχίζοντας τη Μακεδονική Δυναστεία. 14 Δεκεμβρίου - Ο Πάπας Αδριανός Β΄ διαδέχεται τον Πάπα Νικόλαο Α' ...

... ο Πορθητής. Τον διαδέχεται ο Βαγιαζίτ Β΄. 21 Μαΐου – Πεθαίνει ο βασιλιάς της Δανίας και της Νορβηγίας Χριστιανός Α' και τον διαδέχεται ο γιος του, Ιωάννης ...

... κατά το Γρηγοριανό Hμερολόγιο 17 Οκτωβρίου − Ο Κόζιμο ντε Μιλιοράτι διαδέχεται τον Βονιφάτιο Θ΄ ως ο 204ος Πάπας με το όνομα Ιννοκέντιος Ζ΄. 19 Νοεμβρίου ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

diadechome, thiathechome, diadexomai


Deutsche Synonyme zu: διαδέχομαι

erfolgreich sein reüssieren Erfolg haben (die) Lorbeeren ernten oben ankommen es weit bringen (im Leben) weiterkommen es zu etwas bringen viel erreichen (im Leben) (etwas) aus sich machen (etwas) erreichen viel aus sich machen zu etwas kommen seinen Weg machen weit kommen nachsteigen verfolgen folgen nachstellen (sich) an die Fersen (von jemandem) heften (sich) an jemandes Hacken heften (jemandem) auf den Hacken sein (jemandem) auf den Fersen sein (sich) hängen an nachjagen nachsetzen nachsprengen hinter jemandem her sein (sich) an jemandes Fersen heften (jemandem) auf den Fersen bleiben hören gehorchen

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15