δεύτερος -η -ο Adj.  [defteros -i -o, thefteros -i -o, deyteros -h -o]

(0)

GriechischDeutsch
Noch keine Beispielsätze.

Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter

Grammatik

  • δεύτερος (maskulin)
  • δεύτερη (feminin)
  • δεύτερο (neutrum)


Griechische Definition zu δεύτερος -η -ο

δεύτερος, αριθμητ. επίθ.

1)
α) Που ακολουθεί μετά τον πρώτο:
(Προδρ. III 273-50 χφ P κριτ. υπ.
β) μικρότερος στην ηλικία, νεότερος:
Είχεν κι άλλους δύο αδελφούς δευτέρους από αύτον (Χρον. Μορ. H 1365).
2) Άλλος:
τότες απού τα Χανιά δεύτεροι Τούρκοι βγαίνουν (Τζάνε, Κρ. πόλ. 45018).
3) Που έχει δευτερεύουσα, μικρότερη αξία, υποδεέστερος (σε αντιδιαστολή με το υψηλός):
(Διήγ. παιδ. 394).
4) (Με γεν.) όμοιος με κάπ.:
(Διγ. Gr. 2101).
5) (Με το ουσ. παρουσία, προκ. για τη «δευτέρα παρουσία»):
ευρείν έλεος … εν τῃ δευτέρᾳ και φρικτῄ αυτού παρουσίᾳ (Σεβήρ., Διαθ. 18915).
Το θηλ. Δευτέρα ως κύρ. όν. =
1) Η δεύτερη μέρα της εβδομάδας:
(Μαχ. 66829).
2) Η «ημέρα της κρίσεως», η «δευτέρα παρουσία»:
εν τῃ Δευτέρῃ τῃ φρικτῄ οι καθαροί … να χαρούν εις τα μονάς Κυρίου (Απολλών. 651).
Το ουδ. πληθ. ως ουσ. =
1) (Προκ. για εξουσία) η δεύτερη θέση:
οι δυο βασιλείς εποίησαν Κωνστάντιον και Μαξιμιανόν … να έχουσι τα δεύτερα της εξουσίας αυτών (Χρονογρ. (Λαμψ.) 231).
2) Έκφρ. εκ δευτέρου = για δεύτερη φορά, ξανά:
(Κορων., Μπούας 121).
[αρχ. αριθμητ. επίθ. δεύτερος. Η λ. και σήμ.]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback