δεξιώνομαι Verb  [deksionome, theksionome, deksiwnomai]

  Verb
(0)

Etymologie zu δεξιώνομαι

δεξιώνομαι Etymologie fehlt


GriechischDeutsch
Noch keine Beispielsätze.

Griechische Synonyme
δέχομαι
περιποιούμαι
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter
Deutsche Synonyme
empfangen
in Empfang nehmen

Grammatik

Grammatik zu δεξιώνομαι

Passiv
SingularPlural
I
N
D
I
K
A
T
I
V
Präs
enz
δεξιώνομαιδεξιωνόμαστε
δεξιώνεσαιδεξιώνεστε, δεξιωνόσαστε
δεξιώνεταιδεξιώνονται
Imper
fekt
δεξιωνόμουν(α)δεξιωνόμαστε, δεξιωνόμασταν
δεξιωνόσουν(α)δεξιωνόσαστε, δεξιωνόσασταν
δεξιωνόταν(ε)δεξιώνονταν, δεξιωνόντανε, δεξιωνόντουσαν
Aoristδεξιώθηκαδεξιωθήκαμε
δεξιώθηκεςδεξιωθήκατε
δεξιώθηκεδεξιώθηκαν, δεξιωθήκαν(ε)
Per
fekt
έχω δεξιωθείέχουμε δεξιωθεί
έχεις δεξιωθείέχετε δεξιωθεί
έχει δεξιωθείέχουν δεξιωθεί
Plu
per
fekt
είχα δεξιωθείείχαμε δεξιωθεί
είχες δεξιωθείείχατε δεξιωθεί
είχε δεξιωθείείχαν δεξιωθεί
Fut
ur
Verlaufs-
form
θα δεξιώνομαιθα δεξιωνόμαστε
θα δεξιώνεσαιθα δεξιώνεστε, θα δεξιωνόσαστε
θα δεξιώνεταιθα δεξιώνονται
Fut
ur
θα δεξιωθώθα δεξιωθούμε
θα δεξιωθείςθα δεξιωθείτε
θα δεξιωθείθα δεξιωθούν(ε)
Fut
ur II
θα έχω δεξιωθείθα έχουμε δεξιωθεί
θα έχεις δεξιωθείθα έχετε δεξιωθεί
θα έχει δεξιωθείθα έχουν δεξιωθεί
K
O
N
J
U
N
K
T
I
V
Präs
enz
να δεξιώνομαινα δεξιωνόμαστε
να δεξιώνεσαινα δεξιώνεστε, να δεξιωνόσαστε
να δεξιώνεταινα δεξιώνονται
Aoristνα δεξιωθώνα δεξιωθούμε
να δεξιωθείςνα δεξιωθείτε
να δεξιωθείνα δεξιωθούν(ε)
Perfνα έχω δεξιωθείνα έχουμε δεξιωθεί
να έχεις δεξιωθείνα έχετε δεξιωθεί
να έχει δεξιωθείνα έχουν δεξιωθεί
Imper
ativ
Presδεξιώνεστε
Aoristδεξιώσουδεξιωθείτε
Part
izip
Pres
Perf
InfinAoristδεξιωθεί

Griechische Definition zu δεξιώνομαι

δεξιώνομαι [δeksiónome] Ρ1β : δίνω δεξίωση, οργανώνω μια επίσημη κοινωνική συγκέντρωση στο σπίτι μου ή σε ειδική αίθουσα: Ο πρωθυπουργός θα δεξιωθεί τους υψηλούς του καλεσμένους. Δεξιώνεται συχνά κόσμο.

[λόγ. < αρχ. δεξι(οῦμαι) `χαιρετάω με το δεξί χέρι, καλωσορίζω΄ -ώνομαι]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback