{η}  δεκάδα Subst.  [dekada, thekatha]

(0)
{die}    Subst.
(0)

Etymologie zu δεκάδα

δεκάδα altgriechisch δεκάς


GriechischDeutsch
Δε ξέρω το όνομα, αλλά η Δρ. Νέιλορ ήταν σύμβουλος σε δεκάδες υποθέσεις για πάνω από μια δεκαετία.Laut dem Gesetz. Der Name sagt mir nichts, aber Dr. Naylor beriet uns in Dutzenden von Fällen im Laufe einer Dekade.

Übersetzung nicht bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen WörterGriechische Definition zu δεκάδα

δεκάδα η [δekáδa] αριθμτ. περιλ. : 1. σύνολο που αποτελείται από δέκα μονάδες: Tο διακόσια αποτελείται από είκοσι δεκάδες. || Σε έναν αριθμό το δεύτερο από τα δεξιά ψηφίο δηλώνει τις δεκάδες. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback