δεδικασμένο  

  • Präzedenzfall
    upvotedownvote
  • vorhergehend
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... απόδειξης (επιτρεπτά αποδεικτικά μέσα), την ισχύ των δικαστικών αποφάσεων (δεδικασμένο), ποια ένδικα μέσα μπορούν να ασκηθούν κατά της απόφασης του δικαστηρίου ...

... επακόλουθο να μην μπορεί να διεξαχθεί ο αγώνας. Για την περίπτωση αυτή υπήρχε δεδικασμένο που προέβλεπε επανάληψη του αγώνα κι ενώ το Διακοπτό ήταν αδιάφορο για ...

... εσφαλμένη απόφαση εξακολουθεί να δεσμεύει τους διαδίκους (να αποτελεί δεδικασμένο για αυτούς). Η υπόθεση, σε αντίθεση με την κανονική αναίρεση, δεν αναπέμπεται ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

dedikasmeno, thethikasmeno


Deutsche Synonyme zu: δεδικασμένο

Musterfall Präjudiz Präzedenzfall Präzedenz Prototyp Inbegriff Verkörperung Bilderbuch-... Idealtyp Modell Idealbild Schulbeispiel wie aus dem Lehrbuch wie aus dem Bilderbuch Musterbild Paradebeispiel wie gemalt Musterbeispiel (ein) vorheriger Fall hat es vorher schon gegeben vorhergehend vorgängig

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15