δακρύζω Verb  [dakrizo, thakrizo, dakryzw]

  Verb
(4)
  Verb
(1)

Etymologie zu δακρύζω

δακρύζω altgriechisch δακρύω δάκρυ / δάκρυον indoeuropäisch (Wurzel) *dáḱru *dr̥ḱ-h₂eḱru


GriechischDeutsch
Αρχίζω να δακρύζω.Ich fange an zu tränen.

Übersetzung nicht bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter
Deutsche Synonyme
weinen

Grammatik

Grammatik zu δακρύζω

Aktiv
SingularPlural
I
N
D
I
K
A
T
I
V
Präs
enz
δακρύζωδακρύζουμε, δακρύζομε
δακρύζειςδακρύζετε
δακρύζειδακρύζουν(ε)
Imper
fekt
δάκρυζαδακρύζαμε
δάκρυζεςδακρύζατε
δάκρυζεδάκρυζαν, δακρύζαν(ε)
Aoristδάκρυσαδακρύσαμε
δάκρυσεςδακρύσατε
δάκρυσεδάκρυσαν, δακρύσαν(ε)
Per
fekt
έχω δακρύσειέχουμε δακρύσει
έχεις δακρύσειέχετε δακρύσει
έχει δακρύσειέχουν δακρύσει
Plu
per
fekt
είχα δακρύσειείχαμε δακρύσει
είχες δακρύσειείχατε δακρύσει
είχε δακρύσειείχαν δακρύσει
Fut
ur
Verlaufs-
form
θα δακρύζωθα δακρύζουμε, θα δακρύζομε
θα δακρύζειςθα δακρύζετε
θα δακρύζειθα δακρύζουν(ε)
Fut
ur
θα δακρύσωθα δακρύσουμε, θα δακρύζομε
θα δακρύσειςθα δακρύσετε
θα δακρύσειθα δακρύσουν(ε)
Fut
ur II
θα έχω δακρύσειθα έχουμε δακρύσει
θα έχεις δακρύσειθα έχετε δακρύσει
θα έχει δακρύσειθα έχουν δακρύσει
K
O
N
J
U
N
K
T
I
V
Präs
enz
να δακρύζωνα δακρύζουμε, να δακρύζομε
να δακρύζειςνα δακρύζετε
να δακρύζεινα δακρύζουν(ε)
Aoristνα δακρύσωνα δακρύσουμε, να δακρύσομε
να δακρύσειςνα δακρύσετε
να δακρύσεινα δακρύσουν(ε)
Perfνα έχω δακρύσεινα έχουμε δακρύσει
να έχεις δακρύσεινα έχετε δακρύσει
να έχει δακρύσεινα έχουν δακρύσει
Imper
ativ
Presδάκρυζεδακρύζετε
Aoristδάκρυσεδακρύστε
Part
izip
Presδακρύζοντας
Perfέχοντας δακρύσει
InfinAoristδακρύσειGriechische Definition zu δακρύζω

δακρύζω [δakrízo] .1α μππ. δακρυσμένος* : 1. για δάκρυα που κυλούν από τα μάτια ως εκδήλωση ισχυρής συγκίνησης αλλά και λόγω φυσικού ή άλλου ερεθισμού: Δάκρυσε, όταν έμαθε πως… Δάκρυσα από τα γέλια. Δακρύζει το μάτι μου. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback